dot
dot
แบบบ้าน Small
dot
bulletแบบบ้าน Small
bulletแบบบ้านชั้นเดียว
bulletแบบบ้านชั้นเดียวโมเดิร์น
bulletแบบบ้านสองชั้นโมเดิร์น
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง
bulletแบบบ้านสองชั้น
bulletแบบบ้านสามชั้น
bulletโปรโมชั่น
bulletแบบบ้านยอดนิยม
bulletรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง
bulletราคาแบบบ้าน
bulletวิธีการสั่งซื้อแบบบ้าน
bulletวิธีชำระค่าบริการ
bulletเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน
dot
dot
dot
บ้านชั้นเดียว
dot
bulletระดับราคา 1 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
dot
บ้านสองชั้น
dot
bulletระดับราคา 1.5 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3.1 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
bulletระดับราคา 7 ล้านบาทขั้นไป
dot
dot
bulletแบบบ้าน D - 1
bulletแบบบ้าน D - 2
bulletแบบบ้าน D - 3
bulletแบบบ้าน D - 4
bulletแบบบ้าน D - 5
bulletแบบบ้าน D - 6
bulletแบบบ้าน D - 7
bulletแบบบ้าน D - 8
bulletแบบบ้าน D - 9
bulletแบบบ้าน D - 10
bulletแบบบ้าน D - 11
bulletแบบบ้าน D - 12
bulletแบบบ้าน D - 13
bulletแบบบ้าน D - 14
bulletแบบบ้าน D - 15
bulletแบบบ้าน D - 16
bulletแบบบ้าน D - 17
bulletแบบบ้าน D - 18
bulletแบบบ้าน D - 19
bulletแบบบ้าน D - 20
bulletแบบบ้าน D - 21
bulletแบบบ้าน D - 22
bulletแบบบ้าน D - 23
bulletแบบบ้าน D - 24
bulletแบบบ้าน D - 25
bulletแบบบ้าน D - 26
bulletแบบบ้าน D - 27
bulletแบบบ้าน D - 28
bulletแบบบ้าน D - 29
bulletแบบบ้าน D - 30
bulletแบบบ้าน D - 31
bulletแบบบ้าน D - 32
bulletแบบบ้าน D - 33
bulletแบบบ้าน D - 34
bulletแบบบ้าน D - 35
bulletแบบบ้าน D - 36
bulletแบบบ้าน D - 37
bulletแบบบ้าน D - 38
bulletแบบบ้าน D - 39
bulletแบบบ้าน D - 40
bulletแบบบ้าน D - 41
bulletแบบบ้าน D - 42
bulletแบบบ้าน D - 43
bulletแบบบ้าน D - 44
bulletแบบบ้าน D - 45
bulletแบบบ้าน D - 46
bulletแบบบ้าน D - 47
bulletแบบบ้าน D - 48
bulletแบบบ้าน D - 49
bulletแบบบ้าน D - 50
bulletแบบบ้าน D - 51
bulletแบบบ้าน D - 52
bulletแบบบ้าน D - 53
bulletแบบบ้าน D - 54
bulletแบบบ้าน D - 55
bulletแบบบ้าน D - 56
bulletแบบบ้าน D - 57
bulletแบบบ้าน D - 58
bulletแบบบ้าน D - 59
bulletแบบบ้าน D - 60
bulletแบบบ้าน D - 61
bulletแบบบ้าน D - 62
bulletแบบบ้าน D - 63
bulletแบบบ้าน D - 64
bulletแบบบ้าน D - 65
bulletแบบบ้าน D - 66
bulletแบบบ้าน D - 67
bulletแบบบ้าน D - 68
bulletแบบบ้าน D - 69
bulletแบบบ้าน D - 70
bulletแบบบ้าน D - 71
bulletแบบบ้าน D - 72
bulletแบบบ้าน D - 73
bulletแบบบ้าน D - 74
bulletแบบบ้าน D - 75
bulletแบบบ้าน D - 76
bulletแบบบ้าน D - 77
bulletแบบบ้าน D - 78
bulletแบบบ้าน D - 79
bulletแบบบ้าน D - 80
bulletแบบบ้าน D - 81
bulletแบบบ้าน D - 82
bulletแบบบ้าน D - 83
bulletแบบบ้าน D - 84
bulletแบบบ้าน D - 85
bulletแบบบ้าน D - 86
bulletแบบบ้าน D - 87
bulletแบบบ้าน D - 88
bulletแบบบ้าน D - 89
bulletแบบบ้าน D - 90
bulletแบบบ้าน D - 91
bulletแบบบ้าน D - 92
bulletแบบบ้าน D - 93
bulletแบบบ้าน D - 94
bulletแบบบ้าน D - 95
bulletแบบบ้าน D - 96
bulletแบบบ้าน D - 97
bulletแบบบ้าน D - 98
bulletแบบบ้าน D - 99
bulletแบบบ้าน D - 100
bulletแบบบ้าน D - 101
bulletแบบบ้าน D - 102
bulletแบบบ้าน D - 103
bulletแบบบ้าน D - 104
bulletแบบบ้าน D - 105
bulletแบบบ้าน D - 106
bulletแบบบ้าน D - 107
bulletแบบบ้าน D - 108
bulletแบบบ้าน D - 109
bulletแบบบ้าน D - 110
bulletแบบบ้าน D - 111
bulletแบบบ้าน D - 112
bulletแบบบ้าน D - 113
bulletแบบบ้าน D - 114
bulletแบบบ้าน D - 115
bulletแบบบ้าน D - 116
bulletแบบบ้าน D - 117
bulletแบบบ้าน D - 118
bulletแบบบ้าน D - 119
bulletแบบบ้าน D - 120
bulletแบบบ้าน D - 121
bulletแบบบ้าน D - 122
bulletแบบบ้าน D - 123
bulletแบบบ้าน D - 124
bulletแบบบ้าน D - 125
bulletแบบบ้าน D - 126
bulletแบบบ้าน D - 127
bulletแบบบ้าน D - 128
bulletแบบบ้าน D - 129
bulletแบบบ้าน D - 130
bulletแบบบ้าน D - 131
bulletแบบบ้าน D - 132
bulletแบบบ้าน D - 133
bulletแบบบ้าน D - 134
bulletแบบบ้าน D - 135
bulletแบบบ้าน D - 136
bulletแบบบ้าน D - 137
bulletแบบบ้าน D - 138
bulletแบบบ้าน D - 139
bulletแบบบ้าน D - 140
bulletแบบบ้าน D - 141
bulletแบบบ้าน D - 142
bulletแบบบ้าน D - 143
bulletแบบบ้าน D - 144
bulletแบบบ้าน D - 145
bulletแบบบ้าน D - 146
bulletแบบบ้าน D - 147
bulletแบบบ้าน D - 148
bulletแบบบ้าน D - 149
bulletแบบบ้าน D - 150
bulletแบบบ้าน D - 151
bulletแบบบ้าน D - 152
bulletแบบบ้าน D - 153
bulletแบบบ้าน D - 154
bulletแบบบ้าน D - 155
bulletแบบบ้าน D - 156
bulletแบบบ้าน D - 157
bulletแบบบ้าน D - 158
bulletแบบบ้าน D - 159
dot
dot
bulletแบบบ้าน F - 2
bulletแบบบ้าน F - 2M
bulletแบบบ้าน F - 5
bulletแบบบ้าน F - 6
bulletแบบบ้าน F - 7
bulletแบบบ้าน A - 1
bulletแบบบ้าน A - 2
bulletแบบบ้าน A - 3
bulletแบบบ้าน A - 4
bulletแบบบ้าน A - 5
bulletแบบบ้าน A - 6
bulletแบบบ้าน A - 7
bulletแบบบ้าน A - 8
bulletแบบบ้าน A - 9
bulletแบบบ้าน A - 10
bulletแบบบ้าน A - 11
bulletแบบบ้าน A - 12
bulletแบบบ้าน A - 13
bulletแบบบ้าน A - 14
bulletแบบบ้าน A - 15
bulletแบบบ้าน A - 16
bulletแบบบ้าน A - 17
bulletแบบบ้าน A - 18
bulletแบบบ้าน A - 19
bulletแบบบ้าน A - 20
bulletแบบบ้าน A - 21
bulletแบบบ้าน A - 22
bulletแบบบ้าน A - 23
bulletแบบบ้าน A - 24
bulletแบบบ้าน A - 25
bulletแบบบ้าน A - 26
bulletแบบบ้าน A - 27
bulletแบบบ้าน A - 28
bulletแบบบ้าน A - 29
bulletแบบบ้าน A - 30
bulletแบบบ้าน A - 31
bulletแบบบ้าน A - 32
bulletแบบบ้าน A - 33
bulletแบบบ้าน A - 34
bulletแบบบ้าน A - 35
bulletแบบบ้าน A - 36
bulletแบบบ้าน A - 37
bulletแบบบ้าน A - 38
bulletแบบบ้าน A - 39
bulletแบบบ้าน A - 40
bulletแบบบ้าน A - 41
bulletแบบบ้าน A - 42
bulletแบบบ้าน A - 43
bulletแบบบ้าน A - 44
bulletแบบบ้าน A - 45
bulletแบบบ้าน A - 46
bulletแบบบ้าน A - 47
bulletแบบบ้าน A - 48
bulletแบบบ้าน A - 49
bulletแบบบ้าน A - 50
bulletแบบบ้าน A - 51
bulletแบบบ้าน A - 52
bulletแบบบ้าน A - 53
bulletแบบบ้าน A - 54
bulletแบบบ้าน A - 55
bulletแบบบ้าน A - 56
bulletแบบบ้าน A - 57
bulletแบบบ้าน A - 58
bulletแบบบ้าน A - 59
bulletแบบบ้าน A - 60
bulletแบบบ้าน A - 61
bulletแบบบ้าน A - 62
bulletแบบบ้าน A - 63
bulletแบบบ้าน A - 64
bulletแบบบ้าน A - 65
bulletแบบบ้าน A - 66
bulletแบบบ้าน A - 67
bulletแบบบ้าน A - 68
bulletแบบบ้าน A - 69
bulletแบบบ้าน A - 70
bulletแบบบ้าน A - 71
bulletแบบบ้าน A - 72
bulletแบบบ้าน A - 73
bulletแบบบ้าน A - 74
bulletแบบบ้าน A - 75
bulletแบบบ้าน A - 76
bulletแบบบ้าน A - 77
bulletแบบบ้าน A - 78
bulletแบบบ้าน A - 79
bulletแบบบ้าน A - 80
bulletแบบบ้าน A - 81
bulletแบบบ้าน A - 82
bulletแบบบ้าน A - 83
bulletแบบบ้าน A - 84
bulletแบบบ้าน A - 85
bulletแบบบ้าน A - 86
bulletแบบบ้าน A - 87
bulletแบบบ้าน A - 88
bulletแบบบ้าน A - 89
bulletแบบบ้าน A - 90
bulletแบบบ้าน A - 91
bulletแบบบ้าน A - 92
bulletแบบบ้าน A - 93
bulletแบบบ้าน A - 94
bulletแบบบ้าน A - 95
bulletแบบบ้าน A - 96
bulletแบบบ้าน A - 97
bulletแบบบ้าน A - 98
bulletแบบบ้าน A - 99
bulletแบบบ้าน A - 100
bulletแบบบ้าน A - 101
bulletแบบบ้าน A - 102
bulletแบบบ้าน A - 103
bulletแบบบ้าน A - 104
bulletแบบบ้าน A - 105
bulletแบบบ้าน A - 106
bulletแบบบ้าน A - 107
bulletแบบบ้าน A - 108
bulletแบบบ้าน A - 109
bulletแบบบ้าน A - 110
bulletแบบบ้าน A - 111
bulletแบบบ้าน A - 112
bulletแบบบ้าน A - 113
bulletแบบบ้าน A - 114
dot
dot
bulletแบบบ้าน G-1
bulletแบบบ้าน G-2
bulletแบบบ้าน G-3
bulletแบบบ้าน G-4
bulletแบบบ้าน G-5
bulletแบบบ้าน G-6
bulletแบบบ้าน G-7
bulletแบบบ้าน G-8
bulletแบบบ้าน G-9
bulletแบบบ้าน G-10
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


www.omhomedd.com
www.srangsookjai.com
www.homethaidd.com
บ้านสวยฐิติมญชุ์
สนับสนุนคนไทยฟังธรรม


ผลงานสร้างบ้านชั้นเดียว

 

ชมผลงานสร้างบ้านชั้นเดียวของเราได้เลยค่ะ

มีผลงานมากมาย !!!!!!  เชิญชมได้เลยค่ะ 

 

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
จ.นนทบุรี ( แบบบ้าน D-1 ) จ.อ่างทอง ( แบบบ้าน D-1 )
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
จ.นนทบุรี ( แบบบ้าน D-1 ) จ.นนทบุรี ( แบบบ้าน D-1 )
 
  จ.นนทบุรี ( แบบบ้าน D-1 )
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
จ.นนทบุรี ( แบบบ้าน D-2 ) จ.กรุงเทพฯ ( แบบบ้าน D-2 )
แบบบ้านชั้นเดียว
จ.ราชบุรี ( แบบบ้าน D-2 ) จ.ปทุมธานี ( แบบบ้าน D-3 )
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
จ.นนทบุรี ( แบบบ้าน D-3 ) จ.ปทุมธานี ( แบบบ้าน D-3 )
แบบบ้านชั้นเดียว
จ.นครปฐม ( แบบบ้าน D-3 ) จ.ปทุมธานี ( แบบบ้าน D-3 )
จ.นครปฐม ( แบบบ้าน D-3 ) จ.ปทุมธานี ( แบบบ้าน D-3 )
แบบบ้านชั้นเดียว
จ.สมุทรสาคร ( แบบบ้าน D-3 ) จ.นนทบุรี ( แบบบ้าน D-4 )
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
จ.นนทบุรี ( แบบบ้าน D-5 ) จ.กำแพงเพชร ( แบบบ้าน D-6 )
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
จ.นนทบุรี ( แบบบ้าน D-6 ) จ.กำแพงเพชร ( แบบบ้าน D-7 )
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
จ.สุพรรณบุรี ( แบบบ้าน D-8 ) จ.ปทุมธานี ( แบบบ้าน D-9 )
แบบบ้านชั้นเดียว
จ.ปทุมธานี ( แบบบ้าน D-9 ) จ.กรุงเทพฯ ( แบบบ้าน D-10 )
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
จ.ระยอง ( แบบบ้าน D-12 )  จ.ชัยภูมิ ( แบบบ้าน D-12 )
แบบบ้านชั้นเดียว ผลงานแบบบ้านสร้างจริง2ชั้น 
 จ.ฉะเชิงเทรา ( แบบบ้าน D-12 ) จ.สมุทรปราการ ( แบบบ้าน D-12 ) 
   
 จ.ปทุมธานี ( แบบบ้าน D-12 )

 จ.ราชบุรี ( แบบบ้าน D-12 ) 

   
 จ.สมุทรสาคร ( แบบบ้าน D-12 ) จ.บึงกาฬ ( แบบบ้าน D-12 ) 
 แบบบ้านชั้นเดียว  
จ.ชุมพร ( แบบบ้าน D-14 ) จ.ลพบุรี ( แบบบ้าน D-14 )
   
 จ.นครปฐม ( แบบบ้าน D-14 ) จ.โคราช ( แบบบ้าน D-14 )
 แบบบ้านชั้นเดียว  แบบบ้านชั้นเดียว
จ.พระนครศรีอยุธยา ( แบบบ้าน D-15 ) จ.สุพรรณบุรี ( แบบบ้าน D-15P ) 
 แบบบ้านชั้นเดียว  แบบบ้านชั้นเดียว
จ.ปราจีนบุรี ( แบบบ้าน D-15P )  จ.ชลบุรี  ( แบบบ้าน D-15P ) 
 แบบบ้านชั้นเดียว  แบบบ้านชั้นเดียว
 จ.อุดรธานี ( แบบบ้าน D-15P ) จ.นนทบุรี ( แบบบ้าน D-15P )  
   
จ.ปทุมธานี ( แบบบ้าน D-15P )  จ.ชลบุรี ( แบบบ้าน D-15P ) 
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว 
จ.นนทบุรี ( แบบบ้าน D-17 )   จ.กรุงเทพฯ ( แบบบ้าน D-18 )
   
จ.กาญจนบุรี ( แบบบ้าน D-18 )  จ.นครปฐม ( แบบบ้าน D-18 )     
แบบบ้านชั้นเดียว
จ.นครราชสีมา ( แบบบ้าน D-19 )   จ.นครนายก ( แบบบ้าน D-19 ) 
แบบบ้านชั้นเดียว
จ.กรุงเทพฯ ( แบบบ้าน D-20 )   จ.กรุงเทพฯ ( แบบบ้าน D-27 )
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
 จ.ชัยนาท ( แบบบ้าน D-33 ) จ.กาญจนบุรี ( แบบบ้าน D-34 ) 
แบบบ้านชั้นเดียว
 จ.นนทบุรี ( แบบบ้าน D-34 ) จ.ปทุมธานี ( แบบบ้าน D-34 ) 
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
จ.กรุงเทพฯ ( แบบบ้าน D-35 )  จ.ชุมพร ( แบบบ้าน D- 36 )         
   
 จ.จันทบุรี ( แบบบ้าน D-36 ) จ.ฉะเชิงเทรา ( แบบบ้าน D-36 ) 
  แบบบ้านชั้นเดียว 
 จ.จันทบุรี ( แบบบ้าน D-36 ) จ.พระนครศรีอยุธยา ( แบบบ้าน D-37 ) 
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว 
จ.เพรชบูรณ์ ( แบบบ้าน D-38 )  จ.นครนายก ( แบบบ้าน D-39 ) 
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว 
 จ.สระบุรี ( แบบบ้าน D-39 ) จ.สิงห์บุรี ( แบบบ้าน D 40 ) 
 แบบบ้านชั้นเดียว  แบบบ้านชั้นเดียว
 จ.ชุมพร ( แบบบ้าน D-40 )  จ.ชลบุรี ( แบบบ้าน D-43 )
   
 จ.สระบุรี ( แบบบ้าน D-43 ) จ.กรุงเทพฯ ( แบบบ้าน D-44 ) 
   
 จ.กาญจนบุรี ( แบบบ้าน D-49 ) จ.นครราชสีมา ( แบบบ้าน D-49 ) 
 แบบบ้านชั้นเดียว  
จ.ชุมพร ( แบบบ้าน D-50 )  จ.สมุทรปราการ ( แบบบ้าน D-50 )  
   
 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ( แบบบ้าน D-71 )  จ.นครปฐม ( แบบบ้าน D-84 )
   
 จ.ชลบุรี ( แบบบ้าน D-96 ) จ.ชลบุรี ( แบบบ้าน D-96 ) 
 แบบบ้านชั้นเดียว  
 จ.ปราจีนบุรี ( แบบบ้าน D-105)  จ.นครราชสีมา ( แบบบ้าน D-105 )
จ.สุพรรณบุรี ( แบบบ้าน D-118 ) จ.ปราจีนบุรี ( แบบบ้าน D-128 )  
จ.นครปฐม ( แบบบ้าน D-128 )   จ.อยุธยา ( แบบบ้าน D-132 )  
แบบบ้านชั้นเดียว
จ.อยุธยา ( แบบบ้าน D-136 ) จ.ปราจีนบุรี ( แบบบ้าน D-160 )
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
จ.สุพรรณบุรี ( แบบบ้าน D-161 ) จ.สมุทรสาคร ( แบบบ้าน D-162 )  
จ.ปทุมธานี ( แบบบ้าน D-210 )     จ.ปทุมธานี ( แบบบ้าน D-216 )    

 D-1 จ.นนทบุรี article
D - 1 จ.นนทบุรี
D - 1 จ.อ่างทอง
D - 1 จ.นนทบุรี
D - 1 จ.นนทบุรี
D - 2 จ.ราชบุรี article
D - 2 จ.นนทบุรี
D - 2 จ.กรุงเทพมหานคร
D - 3 จ.สมุทรสาคร article
D - 3 จ.ปทุมธานี article
หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]O.M.HOME & DESIGN
บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
21/16 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Office : 02-158-4543, 02-158-4405 Fax : 02-158-4898 02-158-4404
Hotline : 086-310-8886 ,081-113-9555
e-mail address : omhome@hotmail.co.th
http://www.omhome.co.th