ReadyPlanet.com
dot
dot
แบบบ้าน Small
dot
bulletแบบบ้านชั้นเดียว
bulletแบบบ้านชั้นเดียวโมเดิร์น
bulletแบบบ้านสองชั้นโมเดิร์น
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง
bulletแบบบ้านสองชั้น
bulletแบบบ้านสามชั้น
bulletโปรโมชั่น2024
bulletแบบบ้านยอดนิยม POPULAR HOUSE PLAN
bulletขั้นตอนงานก่อสร้าง
bulletรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง
bulletราคาแบบบ้าน
bulletวิธีการสั่งซื้อแบบบ้าน
bulletวิธีชำระค่าบริการ
bulletเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน
bulletสาระน่ารู้ ทรงหลังคาบ้าน
bulletปฏิทินฤกษ์ดีสร้างบ้าน2024
dot
dot
dot
บ้านชั้นเดียว
dot
bulletระดับราคา 1 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
dot
บ้านสองชั้น
dot
bulletระดับราคา 1.5 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3.1 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
bulletระดับราคา 7 ล้านบาทขั้นไป
dot
dot
bullet- รวบแบบบ้าน D - 01 - D - 05
bullet- รวบแบบบ้าน D - 06 - D - 10
bullet- รวบแบบบ้าน D - 11 - D - 15p
bullet- รวบแบบบ้าน D - 16 - D - 20
bullet- รวบแบบบ้าน D - 21 - D - 25
bullet- รวบแบบบ้าน D - 26 - D - 30
bullet- รวบแบบบ้าน D - 31 - D - 35
bullet- รวบแบบบ้าน D - 36 - D - 40
bullet- รวบแบบบ้าน D - 41 - D - 45
bullet- รวบแบบบ้าน D - 46 - D - 50
bullet- รวบแบบบ้าน D - 51 - D - 55
bullet- รวบแบบบ้าน D - 56 - D - 60
bullet- รวบแบบบ้าน D - 61 - D - 65
bullet- รวบแบบบ้าน D - 66 - D - 70
bullet- รวบแบบบ้าน D - 71 - D - 75
bullet- รวบแบบบ้าน D - 76 - D - 80
bullet- รวบแบบบ้าน D - 81 - D - 85
bullet- รวบแบบบ้าน D - 86 - D - 90
bullet- รวบแบบบ้าน D - 91 - D - 95
bullet- รวบแบบบ้าน D - 96 - D - 100
bullet- รวบแบบบ้าน D - 101 - D - 105
bullet- รวบแบบบ้าน D - 106 - D - 110
bullet- รวบแบบบ้าน D - 111 - D - 115
bullet- รวบแบบบ้าน D - 116 - D - 120
bullet- รวบแบบบ้าน D - 121 - D - 125
bullet- รวบแบบบ้าน D - 126 - D - 130
bullet- รวบแบบบ้าน D - 131 - D - 135
bullet- รวบแบบบ้าน D - 136 - D - 140
bullet- รวบแบบบ้าน D - 141 - D - 145
bullet- รวบแบบบ้าน D - 146 - D - 150
bullet- รวบแบบบ้าน D - 151 - D - 155
bullet- รวบแบบบ้าน D - 156 - D - 160
bullet- รวบแบบบ้าน D - 161 - D - 165
bullet- รวบแบบบ้าน D - 166 - D - 170
bullet- รวบแบบบ้าน D - 171 - D - 175
bullet- รวบแบบบ้าน D - 176 - D - 180
bullet- รวบแบบบ้าน D - 181 - D - 185
bullet- รวบแบบบ้าน D - 186 - D - 190
bullet- รวบแบบบ้าน D - 191 - D - 195
bullet- รวบแบบบ้าน D - 196 - D - 200
bullet- รวบแบบบ้าน D - 201 - D - 205
bullet- รวบแบบบ้าน D - 206 - D - 210
bullet- รวบแบบบ้าน D - 211 - D - 215
bullet- รวบแบบบ้าน D - 216 - D - 219
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 01 - ST - 05
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 06 - ST - 10
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 10 - ST - 15
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 16 - ST - 20
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 21 - ST - 25
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 26 - ST - 30
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 31 - ST - 35
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 36 - ST - 40
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 41 - ST - 45
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 46 - ST - 50
dot
dot
bullet- รวมแบบบ้าน F - 2 - F - 7
bullet- รวบแบบบ้าน A - 01 - A - 05
bullet- รวบแบบบ้าน A - 06 - A - 10p
bullet- รวบแบบบ้าน A - 11 - A - 15
bullet- รวบแบบบ้าน A - 16 - A - 20
bullet- รวบแบบบ้าน A - 21 - A - 25
bullet- รวบแบบบ้าน A - 26 - A - 30s
bullet- รวบแบบบ้าน A - 31 - A - 35
bullet- รวบแบบบ้าน A - 36 - A - 40
bullet- รวบแบบบ้าน A - 41 - A - 45
bullet- รวบแบบบ้าน A - 46 - A - 50
bullet- รวบแบบบ้าน A - 51 - A - 55
bullet- รวบแบบบ้าน A - 56 - A - 60
bullet- รวบแบบบ้าน A - 61 - A - 65
bullet- รวบแบบบ้าน A - 66 - A - 70
bullet- รวบแบบบ้าน A - 71 - A - 75
bullet- รวบแบบบ้าน A - 76 - A - 80
bullet- รวบแบบบ้าน A - 81 - A - 85
bullet- รวบแบบบ้าน A - 86 - A - 90
bullet- รวบแบบบ้าน A - 91 - A - 95
bullet- รวบแบบบ้าน A - 96 - A - 100
bullet- รวบแบบบ้าน A - 101 - A - 105
bullet- รวบแบบบ้าน A - 106 - A - 110
bullet- รวบแบบบ้าน A - 111 - A - 115
bullet- รวบแบบบ้าน A - 116 - A - 120
bullet- รวบแบบบ้าน A - 220 - A - 225
bullet- รวบแบบบ้าน A - 226 - A - 230
bullet- รวบแบบบ้าน A - 231 - A - 235
bullet- รวบแบบบ้าน A - 236 - A - 240
bullet- รวบแบบบ้าน A - 241 - A - 245
bullet- รวบแบบบ้าน A - 246 - A - 250
bullet- รวบแบบบ้าน A - 251 - A - 255
bullet- รวบแบบบ้าน A - 256 - A - 260
bullet- รวบแบบบ้าน A - 261 - A - 265
bullet- รวบแบบบ้าน A - 266 - A - 269
dot
dot
bulletแบบบ้าน G-1
bulletแบบบ้าน G-2
bulletแบบบ้าน G-3
bulletแบบบ้าน G-4
bulletแบบบ้าน G-5
bulletแบบบ้าน G-6
bulletแบบบ้าน G-7
bulletแบบบ้าน G-8
bulletแบบบ้าน G-9
bulletแบบบ้าน G-10
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


www.omhomedd.com
www.srangsookjai.com
www.homethaidd.com
บ้านสวยฐิติมญชุ์
สนับสนุนคนไทยฟังธรรม


รายการวัสดุ Classic article

รายการวัสดุก่อสร้างมาตรฐาน - CLASSIC

1.  โครงสร้างอาคาร
       วัสดุประกอบงานโครงสร้าง
-   วัสดุประกอบงานโครงสร้าง ฐานราก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราช้าง ตรานกอินทรี ตราเพชร ตราทีพีไอ
     ตอม่อ เสา คาน และพื้นฝากคาน หรือคอนกรีตผสมเสร็จ ไม่กำหนดบริษัท
     คอนกรีตเททับหน้าแผ่นพื้นสำเร็จ  
-   พื้นฝากดิน เอ็นทับหลัง ปูนทราย ปูนซีเมนต์ตราเสือ ตรานกอินทรี ตรางูเห่า หรือเทียบเท่า และ/หรือปูนซีเมนต์
      ปรับระดับหรืออื่น ๆ ผสมสำเร็จรูปไม่กำหนดบริษัท
                                                                                                                                 
      โครงสร้างทั่วไป
-   เข็ม คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ความยาวไม่เกิน 10 เมตร ตอกด้วยปั้นจั่น
ตามรายการคำนวณวิศวกร (สำหรับบ้าน 1 ชั้น)
คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ความยาวไม่เกิน 21 เมตร (2ต้นต่อ) ตอก
ด้วยปั้นจั่นตามรายการคำนวณวิศวกร (สำหรับบ้าน 2 ชั้น)
*** กรณีพื้นที่ปลูกสร้างอาคารไม่สามารถใช้เสาเข็มตามขนาดที่กำหนดไว้ข้างต้น สาเหตุจากสภาพของชั้นดินและสภาพที่ไม่อำนวยให้ใช้ตามรายการคำนวณจากวิศวกร ของบริษัทกำหนด โดยจะประมารค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่เกิดขึ้นจริง
*** กรณีไม่สามารถใช้เสาเข็มตอกได้ สาเหตุจากสภาพพื้นที่และบริเวณปลูกสร้างอาคารไม่อำนวยจะใช้เสาเข็มเจาะแทน เสาเข็มตอก โดยจะประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง
-   ฐานราก เสา คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เหล็กเสริมหลักใช้เหล็กข้ออ้อย) ขนาดตามวิศวกรกำหนด
-  พื้นชั้นล่าง / ชั้นบน พื้นสำเร็จรูปชนิดวางบนคาน บางส่วนหล่อกับที่ หรือตามแบบระบุ
-   พื้นจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกำหนด (เทและถ่ายน้ำหนักลงบนพื้นดิน)
-   พื้นซักล้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกำหนด (เทบนพื้นดิน)
   
2. วัสดุปูพื้น  
-  พื้นชั้นบน ปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม. พร้อมบัวเชิงผนัง ทาสีน้ำมัน ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 450 บาท
-  พื้นชั้นล่าง ปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม. พร้อมบัวเชิงผนัง ทาสีน้ำมัน ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 450 บาท
-  พื้นห้องน้ำทั่วไป ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 300 บาท
-  พื้นห้องน้ำใหญ่ ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 300 บาท
-  พื้นห้องครัว ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 300 บาท
-  พื้นระเบียง, เฉลียง ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 300 บาท
-  พื้นห้องเก็บของ ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 300 บาท
-  พื้นโรงรถ ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ
-  พื้นซักล้าง ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 250 บาท
-  พื้นห้องนอนแม่บ้าน ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 250 บาท
-  พื้นห้องน้ำแม่บ้าน ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 250 บาท
   
3. วัสดุก่อสร้างและบุผนัง  
-  ผนังทั่วไป ก่อผนังด้วยอิฐมอญ ฉาบเรียบ
-  ผนังห้องน้ำทั่วไป ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 8" x 8"  เกรด A  ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 300 บาท(ปูสูงจรดฝ้า)
-  ผนังห้องน้ำใหญ่ ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 8" x 8"  เกรด A  ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 300 บาท (ปูสูงจรดผ้า)
-  ผนังห้องน้ำแม่บ้าน ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 8" x 8"  เกรด A  ราคาไม่เกิน ตร.ม. ละ 200 บาท(ปูสูง 1.5 เมตร)
   
4. ฝ้าเพดาน  
-  ฝ้าเพดานภายในทั่วไป กรุแผ่นยิปซั่มตราช้าง (มาตรฐาน) หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
-  ฝ้าเพดานภายนอก (ชายคา) ฝ้าระบายอากาศ ตราช้าง
-  ฝ้าเฉลียง / ระเบียง ฝ้าระบายอากาศ ตราช้าง
-  ฝ้าห้องน้ำ กรุแผ่นยิปซั่มตราช้าง (มาตรฐาน) หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
   
5. หลังคา  
-  อะเส / คานหลังคา โครงเหล็กรูปพรรณตามแบบคำนวณวิศวกรรม ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ขนาดตามวิศวกรกำหนด
-  โครงหลังคา โครงเหล็กรูปพรรณตามแบบคำนวณวิศวกรรม ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ขนาดตามวิศวกรกำหนด
-  หลังคา มุงกระเบื้อง คอนกรีตซีแพคโมเนีย สีแดงกุหลาบ, น้ำตาลโกเมน, ประกายทอง, อิฐอำไพ, ประกายอำพัน, เทานกพิราบ, ประกายตะวัน, ประกายกาญจน์, ประกายสัมฤทธิ์
-  เชิงชาย ไม้ Conwood 2 in 1 ทาสีน้ำอะครีลิค
   
6. วงกบ  
-  วงกบทั่วไป ไม้เต็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
-  วงกบประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียมอบขาว
-  วงกบประตูโรงรถ ไม้เต็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
-  วงกบประตูห้องครัว ไม้เต็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีสำหรับทาไม้โดยเฉพาะ
   
7. หน้าต่าง  
-  หน้าต่างทั่วไป อลูมิเนียมอบขาว      กระจกเขียวตัดแสง
-  หน้าต่างห้องน้ำ อลูมิเนียมอบขาว      กระจกเขียวตัดแสง
   
8. ประตู  
-  ประตูห้องครัว ใช้บานประตู HDF ดอร์ริก หรือ เทียบเท่า ทาสีน้ำมัน TOA
-  ประตูห้องนอน ใช้บานประตู HDF ดอร์ริก หรือ เทียบเท่า ทาสีน้ำมัน TOA
-  ประตูห้องน้ำ PVC
-  ประตูห้องเก็บของ ไม้อัดสักมีเกร็ดบังตา
   
9. อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง  
-  ลูกบิดประตูทั่วไป+ห้องนอน สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE รุ่น 489.10.250
-  ลูกบิดประตูห้องน้ำ สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE รุ่น 489.10.251
-  บานพับประตู - หน้าต่าง สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE รุ่น 489.04.000
-  มือจับประตูห้องเก็บของใต้บันได สแตนเลส
-  ประตูทางเข้าหลัก ใช้ตามผู้ผลิตประตู - หน้าต่าง หรืออลูมิเนียม
-  กลอนประตู 4 1/4" สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE รุ่น 489.71.300
-  กันชนประตูแม่เหล็ก สแตนเลสด้าน ยี่ห้อ HAFELE รุ่น 489.70.256
   
10. สุขภัณฑ์  
-  โถส้วมชักโครก 2 ชิ้น American Standard ราคาไม่เกิน 4,000 บาท / ชุด
-   โถส้วมนั่งยองพร้อมชักโครก (ถ้ามี) American Standard ราคาไม่เกิน 2,800 บาท / ชุด
-  อ่างล้างหน้าขาตั้งยาว COPACABANA ขาว American Standard ราคาไม่เกิน 2,000 บาท / ชุด
-  ที่ใส่สบู่ *ขาว American Standard ราคาไม่เกิน 500 บาท / ชุด
-  ที่ใส่กระดาษชำระ American Standard ราคาไม่เกิน 500 บาท / ชุด
-  ฝักบัว + วาล์วลอย American Standard ราคาไม่เกิน 2,000 บาท / ชุด
-  ก๊อกอ่างล้างหน้า American Standard ราคาไม่เกิน 1,500 บาท / ชุด
-  สายฉีดชำระ+สต๊อปวาล์ว American Standard ราคาไม่เกิน 850 บาท / ชุด
-  กระจกเจียปรี 60x80 ซม. สี่เหลี่ยม ราคาไม่เกิน 1,500 บาท / ชุด
-  ราวแขวนผ้า 45 ซม. *สแตนเลส ราคาไม่เกิน 500 บาท / ชุด
-  สายน้ำดีลสแตนเลสถัก 18 นิ้ว รุ่น SF-45 ราคาไม่เกิน 100 บาท / ชุด
-  ตะแกรงกันกลิ่นโครเมี่ยม ราคาไม่เกิน 200 บาท / ชุด
                                                                    
11. งานบันได  
-  โครงสร้างบันได คอนกรีตเสริมเหล็ก
-  เสา / ราวบันได สแตนเลส (ขนาดตามมาตรฐานบริษัท)
-  ลูกนอน ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคา 400 บาท / ตร.ม.
-  พื้นชานพัก ปูกระเบื้อง COTTO หรือเทียบเท่า ขนาด 12" x 12" เกรด A ราคา 400 บาท / ตร.ม.
-  ลูกกรงกันตก สแตนเลส (ขนาดตามมาตรฐานบริษัท)
   
12. งานประปา  
-  ท่อน้ำดี / ท่อประปา ท่อเมนใช้ P.V.C. ขนาด 6 หุน ต่อจากอาคารถึงมิเตอร์ประปา ระยะไม่เกิน 20 เมตร ท่อแยกใช้ท่อ P.V.C. ขนาด 4 หุน
-  ท่อน้ำเสีย / ท่อน้ำทิ้ง ท่อ P.V.C. ตราช้าง ขนาด 3"  ท่อแยก ขนาด 2" ความหนาชั้นคุณภาพ 8.5 สีฟ้า
-  ท่อระบายอากาศ ท่อ P.V.C. ตราช้าง ขนาด 1"   ความหนาชั้นคุณภาพ 5 สีฟ้า
   
13. งานระบบสุขาภิบาล  
-  ถังบำบัด ใช้ถังบำบัดสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร ( ฝังในดิน ) จำนวน 1 ลูก
-  ท่อระบายน้ำ ใช้ท่อซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8" ต่อจากตัวอาคารลงบ่อพักสาธารณะระยะไม่เกิน 26 เมตร
-  บ่อพัก บ่อพักน้ำสำเร็จรูปขนาด 30x40 เซนติเมตร ทุกระยะ 6 เมตร และทุกมุมเลี้ยว
-  บ่อดักไขมัน บ่อสำเร็จรูป 1 จุด ตำแหน่งตามแบบ
   
14. งานไฟฟ้า  
-  ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน ขนาดมิเตอร์ไฟ 15 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย
-  สายเมนภายนอก ใช้สายเดี่ยว ไทยยาซากิ THW 16 mm.2 เดินลอยในอากาศ ความยาวไม่เกิน 25 เมตร จากชายคาบ้านถึงมิเตอร์
-  สายไฟฟ้าภายใน ใช้สายเดี่ยว ไทยยาซากิ THW 2.5 / 1.5 mm.2 (ชนิดเดินร้อยท่อ)
-  แผงควบคุมไฟฟ้า ใช้ตูคอนซูเมอร์ยูนิต ชนิดตู้เหล็ก พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาดตามแบบ
-  ปลั๊กไฟฟ้า (แบบ, ยี่ห้อ, จำนวนชุด) ชนิดฝังเรียบกำหนดให้ห้องละ 1 จุด เฉพาะห้องนอนใหญ่ 2 จุด
-  สวิตซ์แอร์ กำหนดให้ไม่เกิน 3 จุด
-  เดินสายไฟเครื่องทำน้ำอุ่น กำหนดให้ไม่เกิน 2 จุด
-  ปลั๊กทีวี กำหนดให้ไม่เกิน 4 จุด
-  โทรศัพท์ กำหนดให้ไม่เกิน 1 จุด
-  ดวงโคม ดวงโคมกลม หรือฟลูโอเรสเซ็นต์
-  สวิตซ์ไฟฟ้า Panasonic
   
15. งานสี (ไม่รวมสีผสม)  
-  ผนังภายนอก ใช้สีน้ำอะครีลิค คุณภาพสูง ระดับ Uitra Premium สามารถทำความสะอาดได้
   ( TOA 4 SEASONS ชนิดเช็ดได้ )
-  ผนังภายใน ใช้สีน้ำอะครีลิค คุณภาพสูง ระดับ Uitra Premium สามารถทำความสะอาดได้
  ( TOA 4 SEASONS ชนิดเช็ดได้ )
-  ผิววงกบ / เหล็ก ทั่วไป ทาสีน้ำมัน TOA ทั้งภายนอก และภายใน
   
16. ระดับพื้นชั้นล่าง  
-  ระดับพื้นชั้นล่าง สูงกว่าระดับดินในพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 0.50 เมตร หรือในแบบระบุ (กรณีพื้นต่างระดับ)
   
17. อื่น ๆ  
 วัสดุเทียบเท่า

รายการวัสดุอุปกรณ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสินค้าขาดตลาดและ/หรือเลิกผลิต  ทั้งนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องมีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

   
ส่วนบริการฟรี  

           -  รายการที่มิได้ระบุไว้ในรายการวัสดุมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ให้ถือปฏิบัติตามระบุในแบบที่บริษัทกำหนด

          -  ขออนุญาตปลูกสร้าง ขอเลทที่บ้าน (ลูกค้าเป็นผู้ชำระให้หน่วยงานภาครัฐ)

          -  ขอมิเตอร์ไฟฟ้า ชั่วคราวและถาวร (ลูกค้าเป็นผู้ชำระให้หน่วยงานภาครัฐาตามใบเสร็จ)

          -  ขอมิเตอร์ประปา ชัวคราวและถาวร (ลูกค้าเป็นผู้ชำระให้หน่วยงานภาครัฐตามใบเสร็จ)

   
รายการที่ไม่รวมในราคาบ้าน

            -  รื้อบ้านเดิม ถมดิน ปรับระดับดิน จัดสวน

          -  ค่าขออนุญาตผ่านทางเงินประกันหมู่บ้าน (ถ้ามี)

          -  ค่าเช่าที่พัก และค่าเดินทาง (ในกรณีที่ไม่สามารถพักในสถานที่ก่อสร้างได้)

          -  เหล็กดัด มุ้งลวด ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน

          -  ขยายเมนไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า ขยายเมนประปา มิเตอร์ประปา ปักเสาพาดสาย ปั๊มน้ำ และถังเก็บน้ำ

          -  เทพื้นรอบบ้าน ถนนภายใน

          -  เคาน์เตอร์ครัวและอุปกรณ์ ตู้อาบน้ำ เคา่น์เตอร์ห้องน้ำ

          -  งานรั้วและประตู

          -  ใช้ขนาดมิเตอร์ไฟ 30 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย หรือ 3 เฟส 4 สาย

          -  ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตมากกว่า 12 ช่อง

 

การรับประกัน

-  รับประกันคุณภาพทั่วไป โดยการตรวจสอบและซ่อมแซมให้ฟรี ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเวลา 1 ปี

-  รับประกันงานโครงสร้างบ้าน ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเวลา 10 ปี

-  รับประกันการรั่วซึมหลังคา ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นเวลา 1 ปี

   รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง

รายการวัสดุ Premium article
รายการวัสดุ Standard articleO.M.HOME & DESIGN
บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
21/16 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Office : 02-158-4543, 02-158-4405 Fax : 02-158-4898 02-158-4404
Hotline : 086-310-8886 ,081-113-9555
e-mail address : omhome@hotmail.co.th
http://www.omhome.co.th