dot
dot
แบบบ้าน Small
dot
bulletแบบบ้าน Small
bulletแบบบ้านชั้นเดียว
bulletแบบบ้านชั้นเดียวโมเดิร์น
bulletแบบบ้านสองชั้นโมเดิร์น
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง
bulletแบบบ้านสองชั้น
bulletแบบบ้านสามชั้น
bulletโปรโมชั่น
bulletแบบบ้านยอดนิยม
bulletรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง
bulletราคาแบบบ้าน
bulletวิธีการสั่งซื้อแบบบ้าน
bulletวิธีชำระค่าบริการ
bulletเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน
dot
dot
dot
บ้านชั้นเดียว
dot
bulletระดับราคา 1 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
dot
บ้านสองชั้น
dot
bulletระดับราคา 1.5 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3.1 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
bulletระดับราคา 7 ล้านบาทขั้นไป
dot
dot
bulletแบบบ้าน D - 1
bulletแบบบ้าน D - 2
bulletแบบบ้าน D - 3
bulletแบบบ้าน D - 4
bulletแบบบ้าน D - 5
bulletแบบบ้าน D - 6
bulletแบบบ้าน D - 7
bulletแบบบ้าน D - 8
bulletแบบบ้าน D - 9
bulletแบบบ้าน D - 10
bulletแบบบ้าน D - 11
bulletแบบบ้าน D - 12
bulletแบบบ้าน D - 13
bulletแบบบ้าน D - 14
bulletแบบบ้าน D - 15
bulletแบบบ้าน D - 16
bulletแบบบ้าน D - 17
bulletแบบบ้าน D - 18
bulletแบบบ้าน D - 19
bulletแบบบ้าน D - 20
bulletแบบบ้าน D - 21
bulletแบบบ้าน D - 22
bulletแบบบ้าน D - 23
bulletแบบบ้าน D - 24
bulletแบบบ้าน D - 25
bulletแบบบ้าน D - 26
bulletแบบบ้าน D - 27
bulletแบบบ้าน D - 28
bulletแบบบ้าน D - 29
bulletแบบบ้าน D - 30
bulletแบบบ้าน D - 31
bulletแบบบ้าน D - 32
bulletแบบบ้าน D - 33
bulletแบบบ้าน D - 34
bulletแบบบ้าน D - 35
bulletแบบบ้าน D - 36
bulletแบบบ้าน D - 37
bulletแบบบ้าน D - 38
bulletแบบบ้าน D - 39
bulletแบบบ้าน D - 40
bulletแบบบ้าน D - 41
bulletแบบบ้าน D - 42
bulletแบบบ้าน D - 43
bulletแบบบ้าน D - 44
bulletแบบบ้าน D - 45
bulletแบบบ้าน D - 46
bulletแบบบ้าน D - 47
bulletแบบบ้าน D - 48
bulletแบบบ้าน D - 49
bulletแบบบ้าน D - 50
bulletแบบบ้าน D - 51
bulletแบบบ้าน D - 52
bulletแบบบ้าน D - 53
bulletแบบบ้าน D - 54
bulletแบบบ้าน D - 55
bulletแบบบ้าน D - 56
bulletแบบบ้าน D - 57
bulletแบบบ้าน D - 58
bulletแบบบ้าน D - 59
bulletแบบบ้าน D - 60
bulletแบบบ้าน D - 61
bulletแบบบ้าน D - 62
bulletแบบบ้าน D - 63
bulletแบบบ้าน D - 64
bulletแบบบ้าน D - 65
bulletแบบบ้าน D - 66
bulletแบบบ้าน D - 67
bulletแบบบ้าน D - 68
bulletแบบบ้าน D - 69
bulletแบบบ้าน D - 70
bulletแบบบ้าน D - 71
bulletแบบบ้าน D - 72
bulletแบบบ้าน D - 73
bulletแบบบ้าน D - 74
bulletแบบบ้าน D - 75
bulletแบบบ้าน D - 76
bulletแบบบ้าน D - 77
bulletแบบบ้าน D - 78
bulletแบบบ้าน D - 79
bulletแบบบ้าน D - 80
bulletแบบบ้าน D - 81
bulletแบบบ้าน D - 82
bulletแบบบ้าน D - 83
bulletแบบบ้าน D - 84
bulletแบบบ้าน D - 85
bulletแบบบ้าน D - 86
bulletแบบบ้าน D - 87
bulletแบบบ้าน D - 88
bulletแบบบ้าน D - 89
bulletแบบบ้าน D - 90
bulletแบบบ้าน D - 91
bulletแบบบ้าน D - 92
bulletแบบบ้าน D - 93
bulletแบบบ้าน D - 94
bulletแบบบ้าน D - 95
bulletแบบบ้าน D - 96
bulletแบบบ้าน D - 97
bulletแบบบ้าน D - 98
bulletแบบบ้าน D - 99
bulletแบบบ้าน D - 100
bulletแบบบ้าน D - 101
bulletแบบบ้าน D - 102
bulletแบบบ้าน D - 103
bulletแบบบ้าน D - 104
bulletแบบบ้าน D - 105
bulletแบบบ้าน D - 106
bulletแบบบ้าน D - 107
bulletแบบบ้าน D - 108
bulletแบบบ้าน D - 109
bulletแบบบ้าน D - 110
bulletแบบบ้าน D - 111
bulletแบบบ้าน D - 112
bulletแบบบ้าน D - 113
bulletแบบบ้าน D - 114
bulletแบบบ้าน D - 115
bulletแบบบ้าน D - 116
bulletแบบบ้าน D - 117
bulletแบบบ้าน D - 118
bulletแบบบ้าน D - 119
bulletแบบบ้าน D - 120
bulletแบบบ้าน D - 121
bulletแบบบ้าน D - 122
bulletแบบบ้าน D - 123
bulletแบบบ้าน D - 124
bulletแบบบ้าน D - 125
bulletแบบบ้าน D - 126
bulletแบบบ้าน D - 127
bulletแบบบ้าน D - 128
bulletแบบบ้าน D - 129
bulletแบบบ้าน D - 130
bulletแบบบ้าน D - 131
bulletแบบบ้าน D - 132
bulletแบบบ้าน D - 133
bulletแบบบ้าน D - 134
bulletแบบบ้าน D - 135
bulletแบบบ้าน D - 136
bulletแบบบ้าน D - 137
bulletแบบบ้าน D - 138
bulletแบบบ้าน D - 139
bulletแบบบ้าน D - 140
bulletแบบบ้าน D - 141
bulletแบบบ้าน D - 142
bulletแบบบ้าน D - 143
bulletแบบบ้าน D - 144
bulletแบบบ้าน D - 145
bulletแบบบ้าน D - 146
bulletแบบบ้าน D - 147
bulletแบบบ้าน D - 148
bulletแบบบ้าน D - 149
bulletแบบบ้าน D - 150
bulletแบบบ้าน D - 151
bulletแบบบ้าน D - 152
bulletแบบบ้าน D - 153
bulletแบบบ้าน D - 154
bulletแบบบ้าน D - 155
bulletแบบบ้าน D - 156
bulletแบบบ้าน D - 157
bulletแบบบ้าน D - 158
bulletแบบบ้าน D - 159
dot
dot
bulletแบบบ้าน F - 2
bulletแบบบ้าน F - 2M
bulletแบบบ้าน F - 5
bulletแบบบ้าน F - 6
bulletแบบบ้าน F - 7
bulletแบบบ้าน A - 1
bulletแบบบ้าน A - 2
bulletแบบบ้าน A - 3
bulletแบบบ้าน A - 4
bulletแบบบ้าน A - 5
bulletแบบบ้าน A - 6
bulletแบบบ้าน A - 7
bulletแบบบ้าน A - 8
bulletแบบบ้าน A - 9
bulletแบบบ้าน A - 10
bulletแบบบ้าน A - 11
bulletแบบบ้าน A - 12
bulletแบบบ้าน A - 13
bulletแบบบ้าน A - 14
bulletแบบบ้าน A - 15
bulletแบบบ้าน A - 16
bulletแบบบ้าน A - 17
bulletแบบบ้าน A - 18
bulletแบบบ้าน A - 19
bulletแบบบ้าน A - 20
bulletแบบบ้าน A - 21
bulletแบบบ้าน A - 22
bulletแบบบ้าน A - 23
bulletแบบบ้าน A - 24
bulletแบบบ้าน A - 25
bulletแบบบ้าน A - 26
bulletแบบบ้าน A - 27
bulletแบบบ้าน A - 28
bulletแบบบ้าน A - 29
bulletแบบบ้าน A - 30
bulletแบบบ้าน A - 31
bulletแบบบ้าน A - 32
bulletแบบบ้าน A - 33
bulletแบบบ้าน A - 34
bulletแบบบ้าน A - 35
bulletแบบบ้าน A - 36
bulletแบบบ้าน A - 37
bulletแบบบ้าน A - 38
bulletแบบบ้าน A - 39
bulletแบบบ้าน A - 40
bulletแบบบ้าน A - 41
bulletแบบบ้าน A - 42
bulletแบบบ้าน A - 43
bulletแบบบ้าน A - 44
bulletแบบบ้าน A - 45
bulletแบบบ้าน A - 46
bulletแบบบ้าน A - 47
bulletแบบบ้าน A - 48
bulletแบบบ้าน A - 49
bulletแบบบ้าน A - 50
bulletแบบบ้าน A - 51
bulletแบบบ้าน A - 52
bulletแบบบ้าน A - 53
bulletแบบบ้าน A - 54
bulletแบบบ้าน A - 55
bulletแบบบ้าน A - 56
bulletแบบบ้าน A - 57
bulletแบบบ้าน A - 58
bulletแบบบ้าน A - 59
bulletแบบบ้าน A - 60
bulletแบบบ้าน A - 61
bulletแบบบ้าน A - 62
bulletแบบบ้าน A - 63
bulletแบบบ้าน A - 64
bulletแบบบ้าน A - 65
bulletแบบบ้าน A - 66
bulletแบบบ้าน A - 67
bulletแบบบ้าน A - 68
bulletแบบบ้าน A - 69
bulletแบบบ้าน A - 70
bulletแบบบ้าน A - 71
bulletแบบบ้าน A - 72
bulletแบบบ้าน A - 73
bulletแบบบ้าน A - 74
bulletแบบบ้าน A - 75
bulletแบบบ้าน A - 76
bulletแบบบ้าน A - 77
bulletแบบบ้าน A - 78
bulletแบบบ้าน A - 79
bulletแบบบ้าน A - 80
bulletแบบบ้าน A - 81
bulletแบบบ้าน A - 82
bulletแบบบ้าน A - 83
bulletแบบบ้าน A - 84
bulletแบบบ้าน A - 85
bulletแบบบ้าน A - 86
bulletแบบบ้าน A - 87
bulletแบบบ้าน A - 88
bulletแบบบ้าน A - 89
bulletแบบบ้าน A - 90
bulletแบบบ้าน A - 91
bulletแบบบ้าน A - 92
bulletแบบบ้าน A - 93
bulletแบบบ้าน A - 94
bulletแบบบ้าน A - 95
bulletแบบบ้าน A - 96
bulletแบบบ้าน A - 97
bulletแบบบ้าน A - 98
bulletแบบบ้าน A - 99
bulletแบบบ้าน A - 100
bulletแบบบ้าน A - 101
bulletแบบบ้าน A - 102
bulletแบบบ้าน A - 103
bulletแบบบ้าน A - 104
bulletแบบบ้าน A - 105
bulletแบบบ้าน A - 106
bulletแบบบ้าน A - 107
bulletแบบบ้าน A - 108
bulletแบบบ้าน A - 109
bulletแบบบ้าน A - 110
bulletแบบบ้าน A - 111
bulletแบบบ้าน A - 112
bulletแบบบ้าน A - 113
bulletแบบบ้าน A - 114
dot
dot
bulletแบบบ้าน G-1
bulletแบบบ้าน G-2
bulletแบบบ้าน G-3
bulletแบบบ้าน G-4
bulletแบบบ้าน G-5
bulletแบบบ้าน G-6
bulletแบบบ้าน G-7
bulletแบบบ้าน G-8
bulletแบบบ้าน G-9
bulletแบบบ้าน G-10
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


www.omhomedd.com
www.srangsookjai.com
www.homethaidd.com
บ้านสวยฐิติมญชุ์
สนับสนุนคนไทยฟังธรรม


แบบบ้าน D - 96 article
แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว

 

แบบบ้าน D - 96
ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน/ 3 ห้องน้ำ/ 1 ห้องรับเเขก/ 1 ห้องครัว/ 1ห้องพระ / ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของบ้าน กว้าง 13.50 เมตร/ ลึก 11.70  เมตร
เบอร์โทรศัพท์
02-1584404, 02-1584836, 086-3108886-7, 081-1139555
หมายเหตุ ราคาของบ้านขึ้นอยู่กับสถานที่ปลูกสร้าง เเละชนิดของรายการวัสดุที่เลือกใช้แบบบ้านชั้นเดี่ยว

แบบบ้าน D - 1
แบบบ้าน D - 2
แบบบ้าน D - 3
แบบบ้าน D - 4
แบบบ้าน D - 5
แบบบ้าน D - 6
แบบบ้าน D - 7
แบบบ้าน D - 8
แบบบ้าน D - 9
แบบบ้าน D -10
แบบบ้าน D -11
แบบบ้าน D -12 article
แบบบ้าน D -13
แบบบ้าน D -14
แบบบ้าน D -15
แบบบ้าน D - 15P
แบบบ้าน D - 16
แบบบ้าน D - 17
แบบบ้าน D - 18
แบบบ้าน D - 19
แบบบ้าน D - 20
แบบบ้าน D - 21
แบบบ้าน D - 22
แบบบ้าน D - 23
แบบบ้าน D - 24
แบบบ้าน D - 25
แบบบ้าน D - 26
แบบบ้าน D - 27
แบบบ้าน D - 28
แบบบ้าน D - 29
แบบบ้าน D - 30
แบบบ้าน D - 31
แบบบ้าน D - 32
แบบบ้าน D - 33
แบบบ้าน D - 34
แบบบ้าน D - 35
แบบบ้าน D - 36
แบบบ้าน D - 37
แบบบ้าน D - 38
แบบบ้าน D - 39
แบบบ้าน D - 40
แบบบ้าน D - 41
แบบบ้าน D - 42
แบบบ้าน D - 43
แบบบ้าน D - 44
แบบบ้าน D - 45
แบบบ้าน D - 46
แบบบ้าน D - 47
แบบบ้าน D - 48
แบบบ้าน D - 49
แบบบ้าน D - 50
แบบบ้าน D - 51
แบบบ้าน D - 52
แบบบ้าน D - 53
แบบบ้าน D - 54
แบบบ้าน D - 55
แบบบ้าน D - 56
แบบบ้าน D - 57
แบบบ้าน D - 58
แบบบ้าน D - 59
แบบบ้าน D - 60
แบบบ้าน D - 61
แบบบ้าน D - 62
แบบบ้าน D - 63
แบบบ้าน D - 64
แบบบ้าน D - 65
แบบบ้าน D - 66
แบบบ้าน D - 67
แบบบ้าน D - 68
แบบบ้าน D - 69
แบบบ้าน D - 70
แบบบ้าน D - 71
แบบบ้าน D - 72
แบบบ้าน D - 73
แบบบ้าน D - 74
แบบบ้าน D - 75
แบบบ้าน D - 76
แบบบ้าน D - 77
แบบบ้าน D - 78
แบบบ้าน D - 79
แบบบ้าน D - 80
แบบบ้าน D - 81
แบบบ้าน D - 82
แบบบ้าน D - 83
แบบบ้าน D - 84 article
แบบบ้าน D - 85 article
แบบบ้าน D - 86 article
แบบบ้าน D - 87 article
แบบบ้าน D - 88 article
แบบบ้าน D - 89 article
แบบบ้าน D - 90 article
แบบบ้าน D - 91 article
แบบบ้าน D - 92 article
แบบบ้าน D - 93 article
แบบบ้าน D - 94 article
แบบบ้าน D - 95 article
แบบบ้าน D - 97 article
แบบบ้าน D - 97P
แบบบ้าน D - 98 article
แบบบ้าน D - 99 article
แบบบ้าน D - 100
แบบบ้าน D - 101
แบบบ้าน D - 102
แบบบ้าน D - 103
แบบบ้าน D - 104
แบบบ้าน D - 105
แบบบ้าน D - 106
แบบบ้าน D - 107
แบบบ้าน D - 108
แบบบ้าน D - 109
แบบบ้าน D - 110
แบบบ้าน D - 111
แบบบ้าน D - 112
แบบบ้าน D - 113
แบบบ้าน D - 114
แบบบ้าน D - 115
แบบบ้าน D - 116
แบบบ้าน D - 117
แบบบ้าน D - 118
แบบบ้าน D - 119
แบบบ้าน D - 120
แบบบ้าน D - 121
แบบบ้าน D -122
แบบบ้าน D -123
แบบบ้าน D -124
แบบบ้าน D - 125
แบบบ้าน D - 126
แบบบ้าน D -127
แบบบ้าน D - 128
แบบบ้าน D - 129
แบบบ้าน D - 130
แบบบ้าน D - 131
แบบบ้าน D - 132
แบบบ้าน D - 133
แบบบ้าน D - 134
แบบบ้าน D - 135
แบบบ้าน D - 136
แบบบ้าน D - 137
แบบบ้าน D - 138
แบบบ้าน D - 139
แบบบ้าน D - 140
แบบบ้าน D - 141
แบบบ้าน D - 142
แบบบ้าน D - 143
แบบบ้าน D -144
แบบบ้าน D - 145
แบบบ้าน D - 146
แบบบ้าน D - 147
แบบบ้าน D - 148
แบบบ้าน D - 149
แบบบ้าน D - 150
แบบบ้าน D - 151
แบบบ้าน D - 152
แบบบ้าน D - 153
แบบบ้าน D - 154
แบบบ้าน D - 155
แบบบ้าน D - 156
แบบบ้าน D - 157
แบบบ้าน D - 158
แบบบ้าน D - 159O.M.HOME & DESIGN
บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
21/16 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Office : 02-158-4543, 02-158-4405 Fax : 02-158-4898 02-158-4404
Hotline : 086-310-8886 ,081-113-9555
e-mail address : omhome@hotmail.co.th
http://www.omhome.co.th