ReadyPlanet.com
dot
dot
แบบบ้าน Small
dot
bulletแบบบ้านชั้นเดียว
bulletแบบบ้านชั้นเดียวโมเดิร์น
bulletแบบบ้านสองชั้นโมเดิร์น
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง
bulletแบบบ้านสองชั้น
bulletแบบบ้านสามชั้น
bulletโปรโมชั่น2024
bulletแบบบ้านยอดนิยม POPULAR HOUSE PLAN
bulletขั้นตอนงานก่อสร้าง
bulletรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง
bulletราคาแบบบ้าน
bulletวิธีการสั่งซื้อแบบบ้าน
bulletวิธีชำระค่าบริการ
bulletเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน
bulletสาระน่ารู้ ทรงหลังคาบ้าน
bulletปฏิทินฤกษ์ดีสร้างบ้าน2024
dot
dot
dot
บ้านชั้นเดียว
dot
bulletระดับราคา 1 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
dot
บ้านสองชั้น
dot
bulletระดับราคา 1.5 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3.1 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
bulletระดับราคา 7 ล้านบาทขั้นไป
dot
dot
bullet- รวบแบบบ้าน D - 01 - D - 05
bullet- รวบแบบบ้าน D - 06 - D - 10
bullet- รวบแบบบ้าน D - 11 - D - 15p
bullet- รวบแบบบ้าน D - 16 - D - 20
bullet- รวบแบบบ้าน D - 21 - D - 25
bullet- รวบแบบบ้าน D - 26 - D - 30
bullet- รวบแบบบ้าน D - 31 - D - 35
bullet- รวบแบบบ้าน D - 36 - D - 40
bullet- รวบแบบบ้าน D - 41 - D - 45
bullet- รวบแบบบ้าน D - 46 - D - 50
bullet- รวบแบบบ้าน D - 51 - D - 55
bullet- รวบแบบบ้าน D - 56 - D - 60
bullet- รวบแบบบ้าน D - 61 - D - 65
bullet- รวบแบบบ้าน D - 66 - D - 70
bullet- รวบแบบบ้าน D - 71 - D - 75
bullet- รวบแบบบ้าน D - 76 - D - 80
bullet- รวบแบบบ้าน D - 81 - D - 85
bullet- รวบแบบบ้าน D - 86 - D - 90
bullet- รวบแบบบ้าน D - 91 - D - 95
bullet- รวบแบบบ้าน D - 96 - D - 100
bullet- รวบแบบบ้าน D - 101 - D - 105
bullet- รวบแบบบ้าน D - 106 - D - 110
bullet- รวบแบบบ้าน D - 111 - D - 115
bullet- รวบแบบบ้าน D - 116 - D - 120
bullet- รวบแบบบ้าน D - 121 - D - 125
bullet- รวบแบบบ้าน D - 126 - D - 130
bullet- รวบแบบบ้าน D - 131 - D - 135
bullet- รวบแบบบ้าน D - 136 - D - 140
bullet- รวบแบบบ้าน D - 141 - D - 145
bullet- รวบแบบบ้าน D - 146 - D - 150
bullet- รวบแบบบ้าน D - 151 - D - 155
bullet- รวบแบบบ้าน D - 156 - D - 160
bullet- รวบแบบบ้าน D - 161 - D - 165
bullet- รวบแบบบ้าน D - 166 - D - 170
bullet- รวบแบบบ้าน D - 171 - D - 175
bullet- รวบแบบบ้าน D - 176 - D - 180
bullet- รวบแบบบ้าน D - 181 - D - 185
bullet- รวบแบบบ้าน D - 186 - D - 190
bullet- รวบแบบบ้าน D - 191 - D - 195
bullet- รวบแบบบ้าน D - 196 - D - 200
bullet- รวบแบบบ้าน D - 201 - D - 205
bullet- รวบแบบบ้าน D - 206 - D - 210
bullet- รวบแบบบ้าน D - 211 - D - 215
bullet- รวบแบบบ้าน D - 216 - D - 219
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 01 - ST - 05
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 06 - ST - 10
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 10 - ST - 15
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 16 - ST - 20
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 21 - ST - 25
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 26 - ST - 30
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 31 - ST - 35
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 36 - ST - 40
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 41 - ST - 45
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 46 - ST - 50
dot
dot
bullet- รวมแบบบ้าน F - 2 - F - 7
bullet- รวบแบบบ้าน A - 01 - A - 05
bullet- รวบแบบบ้าน A - 06 - A - 10p
bullet- รวบแบบบ้าน A - 11 - A - 15
bullet- รวบแบบบ้าน A - 16 - A - 20
bullet- รวบแบบบ้าน A - 21 - A - 25
bullet- รวบแบบบ้าน A - 26 - A - 30s
bullet- รวบแบบบ้าน A - 31 - A - 35
bullet- รวบแบบบ้าน A - 36 - A - 40
bullet- รวบแบบบ้าน A - 41 - A - 45
bullet- รวบแบบบ้าน A - 46 - A - 50
bullet- รวบแบบบ้าน A - 51 - A - 55
bullet- รวบแบบบ้าน A - 56 - A - 60
bullet- รวบแบบบ้าน A - 61 - A - 65
bullet- รวบแบบบ้าน A - 66 - A - 70
bullet- รวบแบบบ้าน A - 71 - A - 75
bullet- รวบแบบบ้าน A - 76 - A - 80
bullet- รวบแบบบ้าน A - 81 - A - 85
bullet- รวบแบบบ้าน A - 86 - A - 90
bullet- รวบแบบบ้าน A - 91 - A - 95
bullet- รวบแบบบ้าน A - 96 - A - 100
bullet- รวบแบบบ้าน A - 101 - A - 105
bullet- รวบแบบบ้าน A - 106 - A - 110
bullet- รวบแบบบ้าน A - 111 - A - 115
bullet- รวบแบบบ้าน A - 116 - A - 120
bullet- รวบแบบบ้าน A - 220 - A - 225
bullet- รวบแบบบ้าน A - 226 - A - 230
bullet- รวบแบบบ้าน A - 231 - A - 235
bullet- รวบแบบบ้าน A - 236 - A - 240
bullet- รวบแบบบ้าน A - 241 - A - 245
bullet- รวบแบบบ้าน A - 246 - A - 250
bullet- รวบแบบบ้าน A - 251 - A - 255
bullet- รวบแบบบ้าน A - 256 - A - 260
bullet- รวบแบบบ้าน A - 261 - A - 265
bullet- รวบแบบบ้าน A - 266 - A - 269
dot
dot
bulletแบบบ้าน G-1
bulletแบบบ้าน G-2
bulletแบบบ้าน G-3
bulletแบบบ้าน G-4
bulletแบบบ้าน G-5
bulletแบบบ้าน G-6
bulletแบบบ้าน G-7
bulletแบบบ้าน G-8
bulletแบบบ้าน G-9
bulletแบบบ้าน G-10
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


www.omhomedd.com
www.srangsookjai.com
www.homethaidd.com
บ้านสวยฐิติมญชุ์
สนับสนุนคนไทยฟังธรรม


D - 2 จ.กรุงเทพมหานคร

ผลงานสร้างบ้าน  D - 2

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ผลงานสร้างบ้านชั้นเดียว

D-1 จ.นนทบุรี article
D - 1 จ.นนทบุรี
D - 1 จ.อ่างทอง
D - 1 จ.นนทบุรี
D - 1 จ.นนทบุรี
D - 2 จ.ราชบุรี article
D - 2 จ.นนทบุรี
D - 3 จ.สมุทรสาคร article
D - 3 จ.ปทุมธานี article
D - 3 จ.นครปฐม article
D - 3 จ.ปทุมธานี
D - 3 จ.นนทบุรี
D - 3 จ.ปทุมธานี
D - 3 จ.นครปฐม
D - 4 จ.นนทบุรี
D - 5 จ.นนทบุรี
D - 6 จ.กำแพงเพชร
D - 6 จ.นนทบุรี
D - 7 จ.กำแพงเพชร
D - 8 จ.สุพรรณบุรี
D - 9 จ.ปทุมธานี
D - 10 จ.กรุงเทพมหานคร
D - 11 จ.สระบุรี
D - 12 จ.บึงกาฬ article
D - 12 จ.ราชบุรี article
D - 12 จ.ชัยภูมิ
D - 12 จ.ระยอง
D - 12 จ.ฉะเชิงเทรา
D - 12 จ.สมุทรปราการ article
D - 14 จ.โคราช article
D - 14 จ.ชุมพร
D - 15 จ.พระนครศรีอยุธยา
D - 15P จ.สุพรรณบุรี
D - 15P จ.ชลบุรี article
D - 15P จ.ปราจีนบุรี
D - 15P จ.ชลบุรี
D - 15P จ.อุดรธานี
D - 15P จ.นนทบุรี
D - 17 จ.นนทบุรี
D - 18 จ.กรุงเทพมหานคร
D - 19 จ.นนทบุรี(บ้านคุณสมบรูณ์)
D - 27 จ.กรุงเทพมหานคร article
D - 20 จ.กรุงเทพมหานคร
D - 33 จ.ชัยนาท
D - 34 จ.กาญจนบุรี
D - 34 จ.นนทบุรี
D - 35 จ.กรุงเทพมหานคร
D - 36 จ.ชุมพร
D - 37 จ.พระนครศรีอยุธยา
D - 38 จ.เพชรบูรณ์
D - 39 จ.นครนายก
D - 39 จ.สระบุรี
D - 40 จ.สิงห์บุรี
D - 40 จ.ชุมพร
D - 43 จ.สระบุรี article
D - 43 จ.ชลบุรี
D - 44 จ.กรุงเทพมหานคร article
D - 50 จ.สมุทรปราการ article
D - 50 จ.ชุมพร
D - 71 จ.ประจวบคีรีขันธ์ article
D - 105 จ.ปราจีนบุรี
D - 160 จ.ปราจีนบุรี
D - 161 จ.สุพรรณบุรี
D - 162 จ.สมุทรสาคร
แบบบ้านชั้นเดียว ( ออกแบบใหม่ )
แบบบ้านชั้นเดียว ( ออกแบบใหม่ )
จ.นนทบุรี ( แบบบ้านออกแบบใหม่)
แบบบ้านชั้นเดียว ( ออกแบบใหม่ )
จ.ปทุมธานี ( แบบบ้านออกแบบใหม่)
จ.ปทุมธานี ( แบบบ้าน D-216 )
จ.ปทุมธานี ( แบบบ้าน D-210 )
จ.นครนายก ( แบบบ้าน D-181 )
จ.อยุธยา ( แบบบ้าน D-136 )
จ.สมุทรปราการ ( แบบบ้าน D-132)
จ.ปทุมธานี ( แบบบ้าน D-132)
จ.กาญจนบุรี ( แบบบ้าน D-132)
จ.อยุธยา ( แบบบ้าน D-132 )
จ.นครปฐม ( แบบบ้าน D-128 )
จ.ปราจีนบุรี ( แบบบ้าน D-128 )
จ.สุพรรณบุรี ( แบบบ้าน D-118 )
จ.กาญจนบุรี ( แบบบ้าน D-110 )
จ.สระแก้ว ( แบบบ้าน D-110 )
จ.นครราชสีมา ( แบบบ้าน D-105 )
จ.สระแก้ว ( แบบบ้าน D-104 )
จ.ชลบุรี ( แบบบ้าน D-96 )
จ.ชลบุรี ( แบบบ้าน D-96 )
จ.ปราจีนบุรี ( แบบบ้าน D-84p )
จ.นครปฐม ( แบบบ้าน D-84 )
จ.นครราชสีมา ( แบบบ้าน D-49 )
จ.กาญจนบุรี ( แบบบ้าน D-49 )
จ.จันทบุรี ( แบบบ้าน D-42)
จ.ฉะเชิงเทรา ( แบบบ้าน D-36 )
จ.จันทบุรี ( แบบบ้าน D-36 )
จ.จันทบุรี ( แบบบ้าน D-36 )
จ.ปทุมธานี ( แบบบ้าน D-34 )
จ.นครนายก ( แบบบ้าน D-19 )
จ.นครปฐม ( แบบบ้าน D-18 )
จ.กาญจนบุรี ( แบบบ้าน D-18 )
จ.นนทบุรี ( แบบบ้าน D-15p )O.M.HOME & DESIGN
บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
21/16 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Office : 02-158-4543, 02-158-4405 Fax : 02-158-4898 02-158-4404
Hotline : 086-310-8886 ,081-113-9555
e-mail address : omhome@hotmail.co.th
http://www.omhome.co.th