dot
dot
แบบบ้าน Small
dot
bulletแบบบ้าน Small
bulletแบบบ้านชั้นเดียว
bulletแบบบ้านชั้นเดียวโมเดิร์น
bulletแบบบ้านสองชั้นโมเดิร์น
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง
bulletแบบบ้านสองชั้น
bulletแบบบ้านสามชั้น
bulletโปรโมชั่น
bulletแบบบ้านยอดนิยม
bulletรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง
bulletราคาแบบบ้าน
bulletวิธีการสั่งซื้อแบบบ้าน
bulletวิธีชำระค่าบริการ
bulletเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน
dot
dot
dot
บ้านชั้นเดียว
dot
bulletระดับราคา 1 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
dot
บ้านสองชั้น
dot
bulletระดับราคา 1.5 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3.1 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
bulletระดับราคา 7 ล้านบาทขั้นไป
dot
dot
bulletแบบบ้าน D - 1
bulletแบบบ้าน D - 2
bulletแบบบ้าน D - 3
bulletแบบบ้าน D - 4
bulletแบบบ้าน D - 5
bulletแบบบ้าน D - 6
bulletแบบบ้าน D - 7
bulletแบบบ้าน D - 8
bulletแบบบ้าน D - 9
bulletแบบบ้าน D - 10
bulletแบบบ้าน D - 11
bulletแบบบ้าน D - 12
bulletแบบบ้าน D - 13
bulletแบบบ้าน D - 14
bulletแบบบ้าน D - 15
bulletแบบบ้าน D - 16
bulletแบบบ้าน D - 17
bulletแบบบ้าน D - 18
bulletแบบบ้าน D - 19
bulletแบบบ้าน D - 20
bulletแบบบ้าน D - 21
bulletแบบบ้าน D - 22
bulletแบบบ้าน D - 23
bulletแบบบ้าน D - 24
bulletแบบบ้าน D - 25
bulletแบบบ้าน D - 26
bulletแบบบ้าน D - 27
bulletแบบบ้าน D - 28
bulletแบบบ้าน D - 29
bulletแบบบ้าน D - 30
bulletแบบบ้าน D - 31
bulletแบบบ้าน D - 32
bulletแบบบ้าน D - 33
bulletแบบบ้าน D - 34
bulletแบบบ้าน D - 35
bulletแบบบ้าน D - 36
bulletแบบบ้าน D - 37
bulletแบบบ้าน D - 38
bulletแบบบ้าน D - 39
bulletแบบบ้าน D - 40
bulletแบบบ้าน D - 41
bulletแบบบ้าน D - 42
bulletแบบบ้าน D - 43
bulletแบบบ้าน D - 44
bulletแบบบ้าน D - 45
bulletแบบบ้าน D - 46
bulletแบบบ้าน D - 47
bulletแบบบ้าน D - 48
bulletแบบบ้าน D - 49
bulletแบบบ้าน D - 50
bulletแบบบ้าน D - 51
bulletแบบบ้าน D - 52
bulletแบบบ้าน D - 53
bulletแบบบ้าน D - 54
bulletแบบบ้าน D - 55
bulletแบบบ้าน D - 56
bulletแบบบ้าน D - 57
bulletแบบบ้าน D - 58
bulletแบบบ้าน D - 59
bulletแบบบ้าน D - 60
bulletแบบบ้าน D - 61
bulletแบบบ้าน D - 62
bulletแบบบ้าน D - 63
bulletแบบบ้าน D - 64
bulletแบบบ้าน D - 65
bulletแบบบ้าน D - 66
bulletแบบบ้าน D - 67
bulletแบบบ้าน D - 68
bulletแบบบ้าน D - 69
bulletแบบบ้าน D - 70
bulletแบบบ้าน D - 71
bulletแบบบ้าน D - 72
bulletแบบบ้าน D - 73
bulletแบบบ้าน D - 74
bulletแบบบ้าน D - 75
bulletแบบบ้าน D - 76
bulletแบบบ้าน D - 77
bulletแบบบ้าน D - 78
bulletแบบบ้าน D - 79
bulletแบบบ้าน D - 80
bulletแบบบ้าน D - 81
bulletแบบบ้าน D - 82
bulletแบบบ้าน D - 83
bulletแบบบ้าน D - 84
bulletแบบบ้าน D - 85
bulletแบบบ้าน D - 86
bulletแบบบ้าน D - 87
bulletแบบบ้าน D - 88
bulletแบบบ้าน D - 89
bulletแบบบ้าน D - 90
bulletแบบบ้าน D - 91
bulletแบบบ้าน D - 92
bulletแบบบ้าน D - 93
bulletแบบบ้าน D - 94
bulletแบบบ้าน D - 95
bulletแบบบ้าน D - 96
bulletแบบบ้าน D - 97
bulletแบบบ้าน D - 98
bulletแบบบ้าน D - 99
bulletแบบบ้าน D - 100
bulletแบบบ้าน D - 101
bulletแบบบ้าน D - 102
bulletแบบบ้าน D - 103
bulletแบบบ้าน D - 104
bulletแบบบ้าน D - 105
bulletแบบบ้าน D - 106
bulletแบบบ้าน D - 107
bulletแบบบ้าน D - 108
bulletแบบบ้าน D - 109
bulletแบบบ้าน D - 110
bulletแบบบ้าน D - 111
bulletแบบบ้าน D - 112
bulletแบบบ้าน D - 113
bulletแบบบ้าน D - 114
bulletแบบบ้าน D - 115
bulletแบบบ้าน D - 116
bulletแบบบ้าน D - 117
bulletแบบบ้าน D - 118
bulletแบบบ้าน D - 119
bulletแบบบ้าน D - 120
bulletแบบบ้าน D - 121
bulletแบบบ้าน D - 122
bulletแบบบ้าน D - 123
bulletแบบบ้าน D - 124
bulletแบบบ้าน D - 125
bulletแบบบ้าน D - 126
bulletแบบบ้าน D - 127
bulletแบบบ้าน D - 128
bulletแบบบ้าน D - 129
bulletแบบบ้าน D - 130
bulletแบบบ้าน D - 131
bulletแบบบ้าน D - 132
bulletแบบบ้าน D - 133
bulletแบบบ้าน D - 134
bulletแบบบ้าน D - 135
bulletแบบบ้าน D - 136
bulletแบบบ้าน D - 137
bulletแบบบ้าน D - 138
bulletแบบบ้าน D - 139
bulletแบบบ้าน D - 140
bulletแบบบ้าน D - 141
bulletแบบบ้าน D - 142
bulletแบบบ้าน D - 143
bulletแบบบ้าน D - 144
bulletแบบบ้าน D - 145
bulletแบบบ้าน D - 146
bulletแบบบ้าน D - 147
bulletแบบบ้าน D - 148
bulletแบบบ้าน D - 149
bulletแบบบ้าน D - 150
bulletแบบบ้าน D - 151
bulletแบบบ้าน D - 152
bulletแบบบ้าน D - 153
bulletแบบบ้าน D - 154
bulletแบบบ้าน D - 155
bulletแบบบ้าน D - 156
bulletแบบบ้าน D - 157
bulletแบบบ้าน D - 158
bulletแบบบ้าน D - 159
dot
dot
bulletแบบบ้าน F - 2
bulletแบบบ้าน F - 2M
bulletแบบบ้าน F - 5
bulletแบบบ้าน F - 6
bulletแบบบ้าน F - 7
bulletแบบบ้าน A - 1
bulletแบบบ้าน A - 2
bulletแบบบ้าน A - 3
bulletแบบบ้าน A - 4
bulletแบบบ้าน A - 5
bulletแบบบ้าน A - 6
bulletแบบบ้าน A - 7
bulletแบบบ้าน A - 8
bulletแบบบ้าน A - 9
bulletแบบบ้าน A - 10
bulletแบบบ้าน A - 11
bulletแบบบ้าน A - 12
bulletแบบบ้าน A - 13
bulletแบบบ้าน A - 14
bulletแบบบ้าน A - 15
bulletแบบบ้าน A - 16
bulletแบบบ้าน A - 17
bulletแบบบ้าน A - 18
bulletแบบบ้าน A - 19
bulletแบบบ้าน A - 20
bulletแบบบ้าน A - 21
bulletแบบบ้าน A - 22
bulletแบบบ้าน A - 23
bulletแบบบ้าน A - 24
bulletแบบบ้าน A - 25
bulletแบบบ้าน A - 26
bulletแบบบ้าน A - 27
bulletแบบบ้าน A - 28
bulletแบบบ้าน A - 29
bulletแบบบ้าน A - 30
bulletแบบบ้าน A - 31
bulletแบบบ้าน A - 32
bulletแบบบ้าน A - 33
bulletแบบบ้าน A - 34
bulletแบบบ้าน A - 35
bulletแบบบ้าน A - 36
bulletแบบบ้าน A - 37
bulletแบบบ้าน A - 38
bulletแบบบ้าน A - 39
bulletแบบบ้าน A - 40
bulletแบบบ้าน A - 41
bulletแบบบ้าน A - 42
bulletแบบบ้าน A - 43
bulletแบบบ้าน A - 44
bulletแบบบ้าน A - 45
bulletแบบบ้าน A - 46
bulletแบบบ้าน A - 47
bulletแบบบ้าน A - 48
bulletแบบบ้าน A - 49
bulletแบบบ้าน A - 50
bulletแบบบ้าน A - 51
bulletแบบบ้าน A - 52
bulletแบบบ้าน A - 53
bulletแบบบ้าน A - 54
bulletแบบบ้าน A - 55
bulletแบบบ้าน A - 56
bulletแบบบ้าน A - 57
bulletแบบบ้าน A - 58
bulletแบบบ้าน A - 59
bulletแบบบ้าน A - 60
bulletแบบบ้าน A - 61
bulletแบบบ้าน A - 62
bulletแบบบ้าน A - 63
bulletแบบบ้าน A - 64
bulletแบบบ้าน A - 65
bulletแบบบ้าน A - 66
bulletแบบบ้าน A - 67
bulletแบบบ้าน A - 68
bulletแบบบ้าน A - 69
bulletแบบบ้าน A - 70
bulletแบบบ้าน A - 71
bulletแบบบ้าน A - 72
bulletแบบบ้าน A - 73
bulletแบบบ้าน A - 74
bulletแบบบ้าน A - 75
bulletแบบบ้าน A - 76
bulletแบบบ้าน A - 77
bulletแบบบ้าน A - 78
bulletแบบบ้าน A - 79
bulletแบบบ้าน A - 80
bulletแบบบ้าน A - 81
bulletแบบบ้าน A - 82
bulletแบบบ้าน A - 83
bulletแบบบ้าน A - 84
bulletแบบบ้าน A - 85
bulletแบบบ้าน A - 86
bulletแบบบ้าน A - 87
bulletแบบบ้าน A - 88
bulletแบบบ้าน A - 89
bulletแบบบ้าน A - 90
bulletแบบบ้าน A - 91
bulletแบบบ้าน A - 92
bulletแบบบ้าน A - 93
bulletแบบบ้าน A - 94
bulletแบบบ้าน A - 95
bulletแบบบ้าน A - 96
bulletแบบบ้าน A - 97
bulletแบบบ้าน A - 98
bulletแบบบ้าน A - 99
bulletแบบบ้าน A - 100
bulletแบบบ้าน A - 101
bulletแบบบ้าน A - 102
bulletแบบบ้าน A - 103
bulletแบบบ้าน A - 104
bulletแบบบ้าน A - 105
bulletแบบบ้าน A - 106
bulletแบบบ้าน A - 107
bulletแบบบ้าน A - 108
bulletแบบบ้าน A - 109
bulletแบบบ้าน A - 110
bulletแบบบ้าน A - 111
bulletแบบบ้าน A - 112
bulletแบบบ้าน A - 113
bulletแบบบ้าน A - 114
dot
dot
bulletแบบบ้าน G-1
bulletแบบบ้าน G-2
bulletแบบบ้าน G-3
bulletแบบบ้าน G-4
bulletแบบบ้าน G-5
bulletแบบบ้าน G-6
bulletแบบบ้าน G-7
bulletแบบบ้าน G-8
bulletแบบบ้าน G-9
bulletแบบบ้าน G-10
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


www.omhomedd.com
www.srangsookjai.com
www.homethaidd.com
บ้านสวยฐิติมญชุ์
สนับสนุนคนไทยฟังธรรม


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน

 ตกแต่งบ้านตามวันเกิด

 บ้านตกแต่งไม่ใช่เรื่องง่ายนัก อยู่คนเจ้าของจะออกแบบและตกแต่งบ้านให้ออกมาในสไตล์ที่ถูกใจยังไง แม้จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยาก หากรู้จักนำงานศิลปะมามีส่วนร่วมในการออกแบบบ้าน บางคนก็ตกแต่งบ้านตามวันเกิดตนเอง...
 

บ้านของคนเกิดวันอาทิตย์

              คนที่เกิดวันอาทิตย์นี้มักเป็นคนที่รักครอบครัว เป็นผู้นำ และมักที่จะเป็นที่สนใจของผู้อื่น คิดทำอะไรใหญ่ๆ อยู่เสมอ เรียกว่าจะสร้างหรือจะซื้ออะไรล่ะก็ขอให้ใหญ่หรูดูดีไว้ก่อน แพงแค่ไหนจ่ายเท่าใดก็จะพยามยามหามาให้ได้ เพราะฉะนั้นบ้านต้องดูรโหฐาน โดยเฉพาะห้องรับแขกต้องดูดี เพราะชอบต้อนรับแขกและดูแลแขกที่มาเยือนเป็นอย่างดี เรียกได้ว่าหน้าตาต้องมาก่อนไม่ให้ใครมาดูถูกลูบคมได้เด็ดขาด

ในบ้านจึงควรจะมีภาพวาด ศิลปะ หรือของตกแต่งที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของเขาเอง เขาจะภูมิใจนำเสนอมาก บ้านก็ต้องใช้สีออกสว่างๆ ต้นไม้ก็ต้องปลูกต้นใหญ่ๆ หรือดอกไม้ที่ให้สีออกเหลืองๆ ทองๆ เช่น ดาวเรือง ทานตะวันหรืออะไรที่ดูสว่างตาและดูสวยและเด่น เป็นที่ต้องตาของผู้ที่พบเห็น ถ้าผ่านหน้าบ้านเขาแล้วหยุดมองชื่นชม

คนเกิดวันนี้จะภูมิใจมากเลย ประมาณว่าเป็นปลื้มยิ้มไม่หุบเลยเชียว หรือจะมีโคมไฟสวยๆ หรือติดไฟให้สว่างๆ รอบบ้านก็จะดี เป็นการเสริมดวงคนเกิดวันอาทิตย์ได้ดีอีกด้วยจะได้ไม่ร้อน สุขุม และรอบคอบยิ่งขึ้น

บ้านของคนเกิดวันจันทร์

             คนที่เกิดในวันจันทร์นี้ มักมีความเป็นธรรมชาติที่อบอุ่นเปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่ที่คอยปกป้องลูกอยู่ตลอดเวลา เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร จะเป็นได้อย่างดี เพราะฉะนั้นบ้านจะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเขามาก ไม่ว่าจะเป็นกระท่อมปลายนา ทาวน์เฮ้าส์ในเมืองหรือคฤหาสน์ที่ใหญ่โตขนาดไหนก็ตาม เพราะเป็นสถานที่ที่ให้ความสุขและเป็นที่ที่เขาจะถอยกลับมาอยู่เมื่อรู้สึกได้รับอันตรายเหมือนบ้านคุ้มครองเขาได้

บ้านสำหรับคนเกิดวันจันทร์ก็จะต้องดูอบอุ่นอยู่เสมอ อยู่แล้วสบายใจสบายกาย ต้องการให้เป็นโลกส่วนตัวด้วย ด้วยความที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น และชอบทำอาหารให้คนอื่นทาน

จึงเน้นไปที่ครัวเป็นสำคัญต้องสะดวกสบาย ต้องมีห้องรับรองพร้อมจะคอยช่วยให้ใครมาพักพิง และควรจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบในบ้าน ไม่ว่าจะมีสระ บ่อ หรือตู้ปลา

ลืมบอกไปว่าคนที่เกิดวันจันทร์เป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้วยนะ เพราะใจเย็น ใจอ่อน และอ่อนน้อม ดี อยู่ใกล้ๆ แล้วสบายใจจริงๆ นะ

บ้านของคนเกิดวันอังคาร

             คนที่เกิดในวันอังคารนี้ บอกได้ถึงความเป็นคนมีชีวิตชีวาและพลังงานที่อยู่ในตัวตน มีความกระตือรือร้นพร้อมรับเหตุการณ์ใหม่ๆ เป็นนักผจญภัย มีความเป็นผู้บุกเบิกอยู่ในธรรมชาติ

ถ้าไม่ได้ระบายอารมณ์สุนทรีของนักผจญภัยออกมา จะกลายเป็นคนแข็งกร้าว จึงควรมีเครื่องออกกำลังกายไว้ในบ้านหรือประดับบ้านด้วยอาวุธ เช่น ดาบสวยๆ อาวุธโบราณทั่วไปเพื่อเสริมบารมี และพยายามอย่าให้เป็นวัสดุที่ยึดติดตายตัว เพราะชอบความแปลกใหม่อยู่เสมอ เดี๋ยวก็เลื่อนจัดโน่นจัดนี่เปลี่ยนแปลงตลอด เพราะถ้าเป็นวัสดุที่เปลี่ยนไม่ได้ล่ะก็แย่หน่อยต้องเสียงเงินรื้อตลอด แถมยังเป็นคนค่อนข้างขี้ระแวงและหวงของมาก

เพราะฉะนั้นรั้วบ้านต้องดูมิดชิดปกปิดและปกป้องบ้านได้เป็นอย่างดี บ้านต้องเป็นบ้านที่อาศัยอยู่จริงๆ แต่ถ้านึกอยากจะรับแขกก็พาเพื่อนมาซะเต็มบ้านเชียวถ้านึกเบื่อก็จะไม่ยุ่งกับใครเลย

บ้านจังต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถขนย้ายเปลี่ยนแปลงได้เสมอ และต้องทันสมัยแปลกใหม่อีกเช่นเดิม

บ้านของคนเกิดวันพุธ

           คนที่เกิดในวันพุธนี้ ส่วนใหญ่จะมีอุปนิสัยร่าเริง อยากรู้อยากเห็นชอบพูดคุยและสังเกตเฝ้าระมัดระวังทุกอย่างได้ดี นับว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเลยแหละ ชอบสังคมและมักจะเป็นมิตรกับทุกบ้านเพราะสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ

ชอบอยู่ที่โล่งแจ้งไม่ชอบที่อึดอัด สีบ้านก็ต้องออกสว่างๆ เป็นคนที่ค่อนข้างมีระเบียบวินัย ชอบจัดบ้านให้มีชีวิตชีวาแต่ก็แฝงไว้ด้วยความวุ่นวาย เพราะความที่ชอบสนุกกับการได้ทำอะไรหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ชอบจัดแจงสิ่งที่คนอื่นทำเอาไว้ เป็นคนดูแลสุขภาพชอบทำอาหาร และดูแลคนอื่นได้เป็นอย่างดี

เพราะฉะนั้นทุกห้องหรือทุกพื้นที่ในบ้านต้องเป็นที่ทำประโยชน์สามารถใช้สอยได้หมด จึงสมควรมีโต๊ะ ตู้ ซอก ชั้น ไว้เป็นที่เก็บของ ไม่ชอบบ้านที่รกรุงรังวุ่นวาย

แล้วคนเกิดวันพุธนี้มักมีหัวธุรกิจทำการค้าอยู่เสมอ มีความสามารถทำบ้านให้เป็นได้ทั้งที่พักและที่ทำมาหากิน ค้าขายได้เสมอ

บ้านของคนเกิดวันพฤหัสบดี

             คนที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนมีน้ำใจโอบอ้อมอารีมีเมตตาสูง มองโลกในแง่ดี พูดจาก็มีคนเชื่อถือ มีหลักธรรม ศาสนาธรรมประจำใจ แต่เป็นคนชอบขยับขยาย จึงจำเป็นมากที่จะต้องมีที่กว้างๆ ไว้ให้ขยายสัดส่วนและมุมต่างๆ ได้เสมอ แถมใจก็ยังกว้างอีกด้วย

บางครั้งเป็นคนที่ขี้เหงาไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ถ้าได้ออกนอกบ้านก็พร้อมที่จะผจญภัยและออกสำรวจเที่ยวไปในทุกๆ ที่ เพราะเป็นคนอยากรู้อยากศึกษาและมักแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดการเติมเต็มในชีวิต มีความเป็นคุณครูอยู่ในตัว ชอบหาสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ มาประดับบ้านหรือของที่ระลึกจากการเดินทางคุณก็จะซื้อมาประดับบ้าน ชอบเก็บของสะสมทุกชนิด

บ้านของคนที่เกิดวันนี้ จึงมีมุมสะสมของรักของหวง หรือตู้โชว์ไว้อวดของแปลกที่เขาภูมิใจเหลือเกิน แต่ถ้าได้อยู่บ้านก็อยากให้บ้านมีความเป็นส่วนตัวมากๆ มีความอ่อนไหวมาก มักจะหาความสงบและความรู้ได้จากการดูหนังฟังเพลง เล่นดนตรี

เพราะฉะนั้นน่าจะมีห้องพิเศษสำหรับค้นหาความรู้ จะเป็นห้องสมุดหรือห้องทำงาน จะมีความสุขเมื่ออยู่ใกล้น้ำ จึงควรมีบ่อน้ำ สระน้ำ หรือเลี้ยงปลาไว้จะดีที่สุด

บ้านของคนเกิดวันศุกร์

           คนที่เกิดวันศุกร์นี้มักจะต้องเกี่ยวข้องกับความรักและความสวยงาม บ้านต้องสวยโดดเด่นดึงดูดใจ ชอบแต่งบ้าน ประดับประดาอยู่นั่นแหละไม่เสร็จสักที ชอบตกแต่งตามใจตัวเอง และมักจะดื้อรั้นไม่ค่อยฟังใคร ชอบสะสมข้าวของสวยๆ งามๆ หรือของที่ระลึก มุมสะสม ชอบความบันเทิงดนตรีและการร้องเพลง ห้องรับแขกต้องมีคาราโอเกะ ชอบอยู่กับธรรมชาติชอบปลูกต้นไม้สวยๆ สภาพแวดล้อมยังไงก็ได้ต้องออกมาสวยงามและมีศิลปะ

แต่ทุกอย่างที่ตกแต่งบ้านไปน่ะมีเหตุผลและต้องใช้ประโยชน์ได้ด้วย และเหมาะที่จะเป็นหนึ่งในกรรมการหมู่บ้านหรือประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านเพราะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการพูด บ้านจึงเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยสาระ และต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้พร้อมใช้อยู่เสมอ

โดยปกติแล้วคนที่เกิดในวันนี้มักจะเป็นคนที่ชอบพูดชอบเจรจาดี ชอบไกล่เกลี่ยความไม่ลงรอยกันและเจรจาเพื่อสันติมากกว่าการใช้กำลัง อ่อนไหวชอบช่วยเหลือคนอื่น จึงเป็นเพื่อนบ้านที่ดี น่าคบหาไว้จริงๆ

บ้านของคนเกิดวันเสาร์

            คนที่เกิดวันเสาร์นี้ มักเป็นคนค่อนข้างขวานผ่าซาก พูดตรงไปตรงมา จนบางครั้งดูแข็งกร้าว แต่ก็มีความจริงจังกับชีวิตและค่อนข้างรอบคอบ แถมเป็นคนที่ชอบขี้ระแวงระมัดระวังตลอดเวลา จึงชอบที่สร้างกำแพง ชอบกำหนดขอบเขตของตัวเอง รั้วบ้านต้องมิดชิดสวยงามและแข็งแกร่งเพื่อความปลอดภัย และต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การตกแต่งต่อเติมบ้าน ต้องยกให้เขาควบคุมดูแลและออกแบบเอง เขาจะภูมิใจและพอใจมาก งานหนักแค่ไหนเขาก็อดทนได้ ถ้าได้ใช้ในรูปแบบชีวิตของตนเอง เขาเป็นคนชอบวางแผน จนบางครั้งคนอื่นก็ไม่อาจคาดเดาได้ในสิ่งที่เขาทำลงไป และเป็นคนชอบธรรมชาติ

บ้านควรมีต้นไม้เยอะๆ มีบ่อน้ำเล็กๆ ตู้ปลาน้อยๆ และในเวลาเดียวกันบ้านนี้ก็ต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลาด้วย หรือต้องมีเครื่องเล่นเทคโนโลยีใหม่ๆ คนเกิดวันเสาร์นี้ชอบสนุกกับการค้นหาและทดลองวิธีการทำงานของพวกอุปกรณ์สื่อสารใหม่ๆ ล่าสุด เพราะเป็นพวกหัวก้าวหน้าและคิดการณ์ไกลอยู่เสมอO.M.HOME & DESIGN
บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
21/16 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Office : 02-158-4543, 02-158-4405 Fax : 02-158-4898 02-158-4404
Hotline : 086-310-8886 ,081-113-9555
e-mail address : omhome@hotmail.co.th
http://www.omhome.co.th