ReadyPlanet.com
dot
dot
แบบบ้าน Small
dot
bulletแบบบ้านชั้นเดียว
bulletแบบบ้านชั้นเดียวโมเดิร์น
bulletแบบบ้านสองชั้นโมเดิร์น
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง
bulletแบบบ้านสองชั้น
bulletแบบบ้านสามชั้น
bulletโปรโมชั่น2024
bulletแบบบ้านยอดนิยม POPULAR HOUSE PLAN
bulletขั้นตอนงานก่อสร้าง
bulletรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง
bulletราคาแบบบ้าน
bulletวิธีการสั่งซื้อแบบบ้าน
bulletวิธีชำระค่าบริการ
bulletเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน
bulletสาระน่ารู้ ทรงหลังคาบ้าน
bulletปฏิทินฤกษ์ดีสร้างบ้าน2024
dot
dot
dot
บ้านชั้นเดียว
dot
bulletระดับราคา 1 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
dot
บ้านสองชั้น
dot
bulletระดับราคา 1.5 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3.1 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
bulletระดับราคา 7 ล้านบาทขั้นไป
dot
dot
bullet- รวบแบบบ้าน D - 01 - D - 05
bullet- รวบแบบบ้าน D - 06 - D - 10
bullet- รวบแบบบ้าน D - 11 - D - 15p
bullet- รวบแบบบ้าน D - 16 - D - 20
bullet- รวบแบบบ้าน D - 21 - D - 25
bullet- รวบแบบบ้าน D - 26 - D - 30
bullet- รวบแบบบ้าน D - 31 - D - 35
bullet- รวบแบบบ้าน D - 36 - D - 40
bullet- รวบแบบบ้าน D - 41 - D - 45
bullet- รวบแบบบ้าน D - 46 - D - 50
bullet- รวบแบบบ้าน D - 51 - D - 55
bullet- รวบแบบบ้าน D - 56 - D - 60
bullet- รวบแบบบ้าน D - 61 - D - 65
bullet- รวบแบบบ้าน D - 66 - D - 70
bullet- รวบแบบบ้าน D - 71 - D - 75
bullet- รวบแบบบ้าน D - 76 - D - 80
bullet- รวบแบบบ้าน D - 81 - D - 85
bullet- รวบแบบบ้าน D - 86 - D - 90
bullet- รวบแบบบ้าน D - 91 - D - 95
bullet- รวบแบบบ้าน D - 96 - D - 100
bullet- รวบแบบบ้าน D - 101 - D - 105
bullet- รวบแบบบ้าน D - 106 - D - 110
bullet- รวบแบบบ้าน D - 111 - D - 115
bullet- รวบแบบบ้าน D - 116 - D - 120
bullet- รวบแบบบ้าน D - 121 - D - 125
bullet- รวบแบบบ้าน D - 126 - D - 130
bullet- รวบแบบบ้าน D - 131 - D - 135
bullet- รวบแบบบ้าน D - 136 - D - 140
bullet- รวบแบบบ้าน D - 141 - D - 145
bullet- รวบแบบบ้าน D - 146 - D - 150
bullet- รวบแบบบ้าน D - 151 - D - 155
bullet- รวบแบบบ้าน D - 156 - D - 160
bullet- รวบแบบบ้าน D - 161 - D - 165
bullet- รวบแบบบ้าน D - 166 - D - 170
bullet- รวบแบบบ้าน D - 171 - D - 175
bullet- รวบแบบบ้าน D - 176 - D - 180
bullet- รวบแบบบ้าน D - 181 - D - 185
bullet- รวบแบบบ้าน D - 186 - D - 190
bullet- รวบแบบบ้าน D - 191 - D - 195
bullet- รวบแบบบ้าน D - 196 - D - 200
bullet- รวบแบบบ้าน D - 201 - D - 205
bullet- รวบแบบบ้าน D - 206 - D - 210
bullet- รวบแบบบ้าน D - 211 - D - 215
bullet- รวบแบบบ้าน D - 216 - D - 219
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 01 - ST - 05
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 06 - ST - 10
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 10 - ST - 15
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 16 - ST - 20
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 21 - ST - 25
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 26 - ST - 30
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 31 - ST - 35
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 36 - ST - 40
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 41 - ST - 45
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 46 - ST - 50
dot
dot
bullet- รวมแบบบ้าน F - 2 - F - 7
bullet- รวบแบบบ้าน A - 01 - A - 05
bullet- รวบแบบบ้าน A - 06 - A - 10p
bullet- รวบแบบบ้าน A - 11 - A - 15
bullet- รวบแบบบ้าน A - 16 - A - 20
bullet- รวบแบบบ้าน A - 21 - A - 25
bullet- รวบแบบบ้าน A - 26 - A - 30s
bullet- รวบแบบบ้าน A - 31 - A - 35
bullet- รวบแบบบ้าน A - 36 - A - 40
bullet- รวบแบบบ้าน A - 41 - A - 45
bullet- รวบแบบบ้าน A - 46 - A - 50
bullet- รวบแบบบ้าน A - 51 - A - 55
bullet- รวบแบบบ้าน A - 56 - A - 60
bullet- รวบแบบบ้าน A - 61 - A - 65
bullet- รวบแบบบ้าน A - 66 - A - 70
bullet- รวบแบบบ้าน A - 71 - A - 75
bullet- รวบแบบบ้าน A - 76 - A - 80
bullet- รวบแบบบ้าน A - 81 - A - 85
bullet- รวบแบบบ้าน A - 86 - A - 90
bullet- รวบแบบบ้าน A - 91 - A - 95
bullet- รวบแบบบ้าน A - 96 - A - 100
bullet- รวบแบบบ้าน A - 101 - A - 105
bullet- รวบแบบบ้าน A - 106 - A - 110
bullet- รวบแบบบ้าน A - 111 - A - 115
bullet- รวบแบบบ้าน A - 116 - A - 120
bullet- รวบแบบบ้าน A - 220 - A - 225
bullet- รวบแบบบ้าน A - 226 - A - 230
bullet- รวบแบบบ้าน A - 231 - A - 235
bullet- รวบแบบบ้าน A - 236 - A - 240
bullet- รวบแบบบ้าน A - 241 - A - 245
bullet- รวบแบบบ้าน A - 246 - A - 250
bullet- รวบแบบบ้าน A - 251 - A - 255
bullet- รวบแบบบ้าน A - 256 - A - 260
bullet- รวบแบบบ้าน A - 261 - A - 265
bullet- รวบแบบบ้าน A - 266 - A - 269
dot
dot
bulletแบบบ้าน G-1
bulletแบบบ้าน G-2
bulletแบบบ้าน G-3
bulletแบบบ้าน G-4
bulletแบบบ้าน G-5
bulletแบบบ้าน G-6
bulletแบบบ้าน G-7
bulletแบบบ้าน G-8
bulletแบบบ้าน G-9
bulletแบบบ้าน G-10
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


www.omhomedd.com
www.srangsookjai.com
www.homethaidd.com
บ้านสวยฐิติมญชุ์
สนับสนุนคนไทยฟังธรรม


แบบบ้านยอดนิยม POPULAR HOUSE PLAN
แบบบ้านยอดนิยม แบบบ้านยอดนิยม

 แบบบ้านชั้นเดียว  D-2
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  14.00 ม.ยาว  
15.50 ม.
ขนาดที่ดิน 
55 ตร.ว.

SINGLE STORY HOUSE PLAN D-2

2 BEDROOM / 2 BATHROOM / 1 PARKING LOT 

(14X15.5 METER)

LAND AREA 55 SQUARE WAH
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน / CLICK HERE>>

 แบบบ้านชั้นเดียว  D-3
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ  ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  13.00 ม.ยาว  
14.50 ม.
ขนาดที่ดิน 
48 ตร.ว.

SINGLE STORY HOUSE PLAN D-3

3 BEDROOM / 2 BATHROOM / 1 PARKING LOT

(13X14.5 METER)

LAND AREA 48 SQUARE WAH
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน  / CLICK HERE>>

 แบบบ้านยอดนิยม  แบบบ้านยอดนิยม

  แบบบ้านชั้นเดียว  D-7
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  16.50 ม.ยาว  
16.00 ม.
ขนาดที่ดิน 
66 ตร.ว.

SINGLE STORY HOUSE PLAN D-7

3 BEDROOM 2 BATHROOM 

(16.5X16 METER)

LAND AREA 66 SQUARE WAH


คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน / CLICK HERE>>

แบบบ้านชั้นเดียว  D-12
4 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  20.00 ม.ยาว  18.50 ม.
ขนาดที่ดิน  138 ตร.ว.

SINGLE STORY HOUSE D-12

4 BEDROOM 3 BATHROOM 

(20X18.5 METER)

LAND AREA 138 SQUARE WAH


คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน / CLICK HERE>> 

แบบบ้านยอดนิยม   แบบบ้านยอดนิยม

  แบบบ้านชั้นเดียว  D-15
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  9.00 ม.ยาว  
11.00 ม.
ขนาดที่ดิน 
50.00 ตร.ว.

SINGLE STORY HOUSE PLAN D-15

2 BEDROOM  2 BATHROOM

(9X11 METER)

LAND AREA 50 SQUARE WAH
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน / CLICK HERE>>

 แบบบ้านชั้นเดียว  D-17
3 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  17.00 ม.ยาว  
18.50 ม.
ขนาดที่ดิน 
118.00 ตร.ว.

SINGLE STORY HOUSE PLAN D-17

3 BEDROOM 4 BATHROOM 

(17X18.5 METER)

LAND AREA 118 SQUARE METER
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน / CLICK HERE>>

 แบบบ้านยอดนิยม แบบบ้านยอดนิยม

 แบบบ้านชั้นเดียว  D-34
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ  
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  9.00 ม.ยาว 
10.50 ม.
ขนาดที่ดิน 
48.00 ตร.ว.

SINNGLE STORY HOUSE PLAN D-34 

3 BEDROOM 2 BATHROOM 

(9X10.5 METER)

LAND AREA 48 SQUARE WAH
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน / CLICK HERE>>

  แบบบ้านชั้นเดียว  D-36
3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  14.20 ม.ยาว  
12.50 ม.
ขนาดที่ดิน 
75.00 ตร.ว.

SINGLE STORY HOUSE PLAN D-3

3 BEDROOM 3 BATHROOM

(14.2X12.5 METER)

LAND AREA 75 SQUARE WAH
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน / CLICK HERE>>

 แบบบ้านยอดนิยม แบบบ้านยอดนิยม 

 แบบบ้านสองชั้น  A-4
5 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  17.50 ม.ลึก  
12.20 ม.
ขนาดที่ดิน 
87.00 ตร.ว.

DOUBLE STORY HOUSE PLAN A-4

5 BEDROOM 2 BATHROOM 2 PARKING LOT

(17.5X12.2 METER)

LAND AREA 87 SQUARE WAH
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน  /  CLICK HERE>>

  แบบบ้านสองชั้น  A-11
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  7.00 ม.ลึก  
13.20 ม.
ขนาดที่ดิน 
47.00 ตร.ว.

DOUBLE STORY HOUSE PLAN A-11

3 BEDROOM 2 BATHROOM 2 PARKING LOT

(7X13.2 METER)

LAND AREA 47 SQUARE WAH
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน / CLICK HERE>>

 แบบบ้านยอดนิยม  แบบบ้านยอดนิยม

 แบบบ้านสองชั้น  A-12
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ  
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  13.700 ม.ลึก  
11.0 ม.
ขนาดที่ดิน 
66.00 ตร.ว.

DOUBLE STORY HOUSE PLAN A-12

5 BEDROOM 3 BATHROOM

(13.7X11 METER)

LAND AREA 66 SQUARE WAH
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน / CLICK HERE>>

 แบบบ้านสองชั้น  A-14
ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  9.00 ม.ลึก  
14.40 ม.
ขนาดที่ดิน 
60.00 ตร.ว.

DOUBLE STORY HOUSE PLAN A-14

6 BEDROOM  2 BATHROOM

(9X14.4 METER)

LAND AREA 60 SQUARE WAH
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน / CLICK HERE>>

 แบบบ้านยอดนิยม  แบบบ้านยอดนิยม

 แบบบ้านสองชั้น  A-19
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  14.00 ม.ลึก  
9.00 ม.
ขนาดที่ดิน 
59.00 ตร.ว.

DOUBLE STORY HOUSE PLAN A-19

4 BEDROOM 2 BATHROOM 2 PARKING LOT

(14X9 METER)

LAND AREA 59 SQUARE WAH


คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน / CLICK HERE >>

 แบบบ้านสองชั้น  A-20
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  9.50 ม.ลึก  
11.00 ม.
ขนาดที่ดิน  50.00 ตร.ว

DOUBLE STORY HOUSE PLAN A-20

4 BEDROOM 4  BATHROOM 2 PARKING LOT

(9.5X11 METER)

LAND AREA 50 SQUARE WAH


คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน / CLICK HERE>>

 แบบบ้านยอดนิยม  แบบบ้านยอดนิยม

  แบบบ้านสองชั้น  A-21
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  10.40 ม.ลึก  
8.00 ม.
ขนาดที่ดิน 
45.00 ตร.ว.

DOUBLE STORY HOUSE PLAN A-21

4 BEDROOM 2 BATHROOM 1 PARKING LOT

(10.4X8 METER)

LAND AREA 45 SQUARE WAH
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน / CLICK HERE>>

  แบบบ้านสองชั้น  A-22
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  18.00 ม.ลึก  
8.00 ม.
ขนาดที่ดิน 
66.00 ตร.ว.

DOUBLE STORY HOUSE PLAN A-22

4 BEDROOM 4 BATHROOM

(18X8 METER)

LAND AREA 66 SQUARE WAH
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน / CLICK HERE>>

 แบบบ้านยอดนิยม แบบบ้านยอดนิยม
 

  แบบบ้านสองชั้น  A-23
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  9.00 ม.ลึก  
13.80 ม.
ขนาดที่ดิน 
58.00 ตร.ว.

DOUBLE STORY HOUSE PLAN A-23

4 BEDROOM 3 BATHROOM 2 PARKING LOT

(9X13.8 METER)

LAND AREA 58 SQUARE WAH
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน / CLICK HERE >>

  แบบบ้านสองชั้น  A-29
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  11.60 ม.ลึก  
8.50 ม.
ขนาดที่ดิน 
53.00 ตร.ว.

DOUBLE STORY HOUSE PLAN A-29

4 BEDROOM 3 BATHROOM 2 PARKING LOT

(11.6X8.5 METER)

LAND AREA 53 SQUARE WAH
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน  / CLICK HERE>>

 แบบบ้านยอดนิยม  แบบบ้านยอดนิยม

  แบบบ้านสองชั้น  A-32
ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ1 คัน
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  12.60 ม.ลึก   10
.60 ม.
ขนาดที่ดิน  58
.00 ตร.ว.

DOUBLE STORY HOUSE PLAN A-32

2 BEDROOM 3 BATHROOM 1 PARKING LOT

(12.6X10.6 METER)

LAND AREA 58 SQUARE WAH
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน / CLICK HERE>>

 แบบบ้านสองชั้น  A-35
4ห้องนอน 5 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 4 คัน
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  14.50 ม.ลึก   17
.50 ม.
ขนาดที่ดิน  100
.00 ตร.ว.

DOUBLE STORY HOUSE PLAN A-35

4 BEDROOM 5 BATHROOM 4 PARKING LOT

(14.5X17.5 METER)

LAND AREA 100 SQUARE WAH
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน  / CLICK HERE>>

   แบบบ้านแนะนำ

แบบบ้านใหม่  แบบบ้านแนะนำO.M.HOME & DESIGN
บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
21/16 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Office : 02-158-4543, 02-158-4405 Fax : 02-158-4898 02-158-4404
Hotline : 086-310-8886 ,081-113-9555
e-mail address : omhome@hotmail.co.th
http://www.omhome.co.th