dot
dot
แบบบ้าน Small
dot
bulletแบบบ้าน Small
bulletแบบบ้านชั้นเดียว
bulletแบบบ้านชั้นเดียวโมเดิร์น
bulletแบบบ้านสองชั้นโมเดิร์น
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง
bulletแบบบ้านสองชั้น
bulletแบบบ้านสามชั้น
bulletโปรโมชั่น
bulletแบบบ้านยอดนิยม
bulletรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง
bulletราคาแบบบ้าน
bulletวิธีการสั่งซื้อแบบบ้าน
bulletวิธีชำระค่าบริการ
bulletเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน
dot
dot
dot
บ้านชั้นเดียว
dot
bulletระดับราคา 1 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
dot
บ้านสองชั้น
dot
bulletระดับราคา 1.5 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3.1 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
bulletระดับราคา 7 ล้านบาทขั้นไป
dot
dot
bulletแบบบ้าน D - 1
bulletแบบบ้าน D - 2
bulletแบบบ้าน D - 3
bulletแบบบ้าน D - 4
bulletแบบบ้าน D - 5
bulletแบบบ้าน D - 6
bulletแบบบ้าน D - 7
bulletแบบบ้าน D - 8
bulletแบบบ้าน D - 9
bulletแบบบ้าน D - 10
bulletแบบบ้าน D - 11
bulletแบบบ้าน D - 12
bulletแบบบ้าน D - 13
bulletแบบบ้าน D - 14
bulletแบบบ้าน D - 15
bulletแบบบ้าน D - 16
bulletแบบบ้าน D - 17
bulletแบบบ้าน D - 18
bulletแบบบ้าน D - 19
bulletแบบบ้าน D - 20
bulletแบบบ้าน D - 21
bulletแบบบ้าน D - 22
bulletแบบบ้าน D - 23
bulletแบบบ้าน D - 24
bulletแบบบ้าน D - 25
bulletแบบบ้าน D - 26
bulletแบบบ้าน D - 27
bulletแบบบ้าน D - 28
bulletแบบบ้าน D - 29
bulletแบบบ้าน D - 30
bulletแบบบ้าน D - 31
bulletแบบบ้าน D - 32
bulletแบบบ้าน D - 33
bulletแบบบ้าน D - 34
bulletแบบบ้าน D - 35
bulletแบบบ้าน D - 36
bulletแบบบ้าน D - 37
bulletแบบบ้าน D - 38
bulletแบบบ้าน D - 39
bulletแบบบ้าน D - 40
bulletแบบบ้าน D - 41
bulletแบบบ้าน D - 42
bulletแบบบ้าน D - 43
bulletแบบบ้าน D - 44
bulletแบบบ้าน D - 45
bulletแบบบ้าน D - 46
bulletแบบบ้าน D - 47
bulletแบบบ้าน D - 48
bulletแบบบ้าน D - 49
bulletแบบบ้าน D - 50
bulletแบบบ้าน D - 51
bulletแบบบ้าน D - 52
bulletแบบบ้าน D - 53
bulletแบบบ้าน D - 54
bulletแบบบ้าน D - 55
bulletแบบบ้าน D - 56
bulletแบบบ้าน D - 57
bulletแบบบ้าน D - 58
bulletแบบบ้าน D - 59
bulletแบบบ้าน D - 60
bulletแบบบ้าน D - 61
bulletแบบบ้าน D - 62
bulletแบบบ้าน D - 63
bulletแบบบ้าน D - 64
bulletแบบบ้าน D - 65
bulletแบบบ้าน D - 66
bulletแบบบ้าน D - 67
bulletแบบบ้าน D - 68
bulletแบบบ้าน D - 69
bulletแบบบ้าน D - 70
bulletแบบบ้าน D - 71
bulletแบบบ้าน D - 72
bulletแบบบ้าน D - 73
bulletแบบบ้าน D - 74
bulletแบบบ้าน D - 75
bulletแบบบ้าน D - 76
bulletแบบบ้าน D - 77
bulletแบบบ้าน D - 78
bulletแบบบ้าน D - 79
bulletแบบบ้าน D - 80
bulletแบบบ้าน D - 81
bulletแบบบ้าน D - 82
bulletแบบบ้าน D - 83
bulletแบบบ้าน D - 84
bulletแบบบ้าน D - 85
bulletแบบบ้าน D - 86
bulletแบบบ้าน D - 87
bulletแบบบ้าน D - 88
bulletแบบบ้าน D - 89
bulletแบบบ้าน D - 90
bulletแบบบ้าน D - 91
bulletแบบบ้าน D - 92
bulletแบบบ้าน D - 93
bulletแบบบ้าน D - 94
bulletแบบบ้าน D - 95
bulletแบบบ้าน D - 96
bulletแบบบ้าน D - 97
bulletแบบบ้าน D - 98
bulletแบบบ้าน D - 99
bulletแบบบ้าน D - 100
bulletแบบบ้าน D - 101
bulletแบบบ้าน D - 102
bulletแบบบ้าน D - 103
bulletแบบบ้าน D - 104
bulletแบบบ้าน D - 105
bulletแบบบ้าน D - 106
bulletแบบบ้าน D - 107
bulletแบบบ้าน D - 108
bulletแบบบ้าน D - 109
bulletแบบบ้าน D - 110
bulletแบบบ้าน D - 111
bulletแบบบ้าน D - 112
bulletแบบบ้าน D - 113
bulletแบบบ้าน D - 114
bulletแบบบ้าน D - 115
bulletแบบบ้าน D - 116
bulletแบบบ้าน D - 117
bulletแบบบ้าน D - 118
bulletแบบบ้าน D - 119
bulletแบบบ้าน D - 120
bulletแบบบ้าน D - 121
bulletแบบบ้าน D - 122
bulletแบบบ้าน D - 123
bulletแบบบ้าน D - 124
bulletแบบบ้าน D - 125
bulletแบบบ้าน D - 126
bulletแบบบ้าน D - 127
bulletแบบบ้าน D - 128
bulletแบบบ้าน D - 129
bulletแบบบ้าน D - 130
bulletแบบบ้าน D - 131
bulletแบบบ้าน D - 132
bulletแบบบ้าน D - 133
bulletแบบบ้าน D - 134
bulletแบบบ้าน D - 135
bulletแบบบ้าน D - 136
bulletแบบบ้าน D - 137
bulletแบบบ้าน D - 138
bulletแบบบ้าน D - 139
bulletแบบบ้าน D - 140
bulletแบบบ้าน D - 141
bulletแบบบ้าน D - 142
bulletแบบบ้าน D - 143
bulletแบบบ้าน D - 144
bulletแบบบ้าน D - 145
bulletแบบบ้าน D - 146
bulletแบบบ้าน D - 147
bulletแบบบ้าน D - 148
bulletแบบบ้าน D - 149
bulletแบบบ้าน D - 150
bulletแบบบ้าน D - 151
bulletแบบบ้าน D - 152
bulletแบบบ้าน D - 153
bulletแบบบ้าน D - 154
bulletแบบบ้าน D - 155
bulletแบบบ้าน D - 156
bulletแบบบ้าน D - 157
bulletแบบบ้าน D - 158
bulletแบบบ้าน D - 159
dot
dot
bulletแบบบ้าน F - 2
bulletแบบบ้าน F - 2M
bulletแบบบ้าน F - 5
bulletแบบบ้าน F - 6
bulletแบบบ้าน F - 7
bulletแบบบ้าน A - 1
bulletแบบบ้าน A - 2
bulletแบบบ้าน A - 3
bulletแบบบ้าน A - 4
bulletแบบบ้าน A - 5
bulletแบบบ้าน A - 6
bulletแบบบ้าน A - 7
bulletแบบบ้าน A - 8
bulletแบบบ้าน A - 9
bulletแบบบ้าน A - 10
bulletแบบบ้าน A - 11
bulletแบบบ้าน A - 12
bulletแบบบ้าน A - 13
bulletแบบบ้าน A - 14
bulletแบบบ้าน A - 15
bulletแบบบ้าน A - 16
bulletแบบบ้าน A - 17
bulletแบบบ้าน A - 18
bulletแบบบ้าน A - 19
bulletแบบบ้าน A - 20
bulletแบบบ้าน A - 21
bulletแบบบ้าน A - 22
bulletแบบบ้าน A - 23
bulletแบบบ้าน A - 24
bulletแบบบ้าน A - 25
bulletแบบบ้าน A - 26
bulletแบบบ้าน A - 27
bulletแบบบ้าน A - 28
bulletแบบบ้าน A - 29
bulletแบบบ้าน A - 30
bulletแบบบ้าน A - 31
bulletแบบบ้าน A - 32
bulletแบบบ้าน A - 33
bulletแบบบ้าน A - 34
bulletแบบบ้าน A - 35
bulletแบบบ้าน A - 36
bulletแบบบ้าน A - 37
bulletแบบบ้าน A - 38
bulletแบบบ้าน A - 39
bulletแบบบ้าน A - 40
bulletแบบบ้าน A - 41
bulletแบบบ้าน A - 42
bulletแบบบ้าน A - 43
bulletแบบบ้าน A - 44
bulletแบบบ้าน A - 45
bulletแบบบ้าน A - 46
bulletแบบบ้าน A - 47
bulletแบบบ้าน A - 48
bulletแบบบ้าน A - 49
bulletแบบบ้าน A - 50
bulletแบบบ้าน A - 51
bulletแบบบ้าน A - 52
bulletแบบบ้าน A - 53
bulletแบบบ้าน A - 54
bulletแบบบ้าน A - 55
bulletแบบบ้าน A - 56
bulletแบบบ้าน A - 57
bulletแบบบ้าน A - 58
bulletแบบบ้าน A - 59
bulletแบบบ้าน A - 60
bulletแบบบ้าน A - 61
bulletแบบบ้าน A - 62
bulletแบบบ้าน A - 63
bulletแบบบ้าน A - 64
bulletแบบบ้าน A - 65
bulletแบบบ้าน A - 66
bulletแบบบ้าน A - 67
bulletแบบบ้าน A - 68
bulletแบบบ้าน A - 69
bulletแบบบ้าน A - 70
bulletแบบบ้าน A - 71
bulletแบบบ้าน A - 72
bulletแบบบ้าน A - 73
bulletแบบบ้าน A - 74
bulletแบบบ้าน A - 75
bulletแบบบ้าน A - 76
bulletแบบบ้าน A - 77
bulletแบบบ้าน A - 78
bulletแบบบ้าน A - 79
bulletแบบบ้าน A - 80
bulletแบบบ้าน A - 81
bulletแบบบ้าน A - 82
bulletแบบบ้าน A - 83
bulletแบบบ้าน A - 84
bulletแบบบ้าน A - 85
bulletแบบบ้าน A - 86
bulletแบบบ้าน A - 87
bulletแบบบ้าน A - 88
bulletแบบบ้าน A - 89
bulletแบบบ้าน A - 90
bulletแบบบ้าน A - 91
bulletแบบบ้าน A - 92
bulletแบบบ้าน A - 93
bulletแบบบ้าน A - 94
bulletแบบบ้าน A - 95
bulletแบบบ้าน A - 96
bulletแบบบ้าน A - 97
bulletแบบบ้าน A - 98
bulletแบบบ้าน A - 99
bulletแบบบ้าน A - 100
bulletแบบบ้าน A - 101
bulletแบบบ้าน A - 102
bulletแบบบ้าน A - 103
bulletแบบบ้าน A - 104
bulletแบบบ้าน A - 105
bulletแบบบ้าน A - 106
bulletแบบบ้าน A - 107
bulletแบบบ้าน A - 108
bulletแบบบ้าน A - 109
bulletแบบบ้าน A - 110
bulletแบบบ้าน A - 111
bulletแบบบ้าน A - 112
bulletแบบบ้าน A - 113
bulletแบบบ้าน A - 114
dot
dot
bulletแบบบ้าน G-1
bulletแบบบ้าน G-2
bulletแบบบ้าน G-3
bulletแบบบ้าน G-4
bulletแบบบ้าน G-5
bulletแบบบ้าน G-6
bulletแบบบ้าน G-7
bulletแบบบ้าน G-8
bulletแบบบ้าน G-9
bulletแบบบ้าน G-10
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


www.omhomedd.com
www.srangsookjai.com
www.homethaidd.com
บ้านสวยฐิติมญชุ์
สนับสนุนคนไทยฟังธรรม


แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น  A-1
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้านกว้าง 7.00 ม. ลึก 14.30 ม.
ขนาดที่ดินต่ำสุด 52.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านสองชั้น  A-2
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ  ที่จอดรถ  1 คัน
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  8.50 ม.ลึก   9.50 ม.
ขนาดที่ดิน  46 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น  A-3
1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  11.10 ม.ลึก   13.00 ม.
ขนาดที่ดิน  64.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A-4
5 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  17.50 ม.ลึก   12.20 ม.
ขนาดที่ดิน  87.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น  A-5
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  7.90 ม.ลึก   11.50 ม.
ขนาดที่ดิน  47.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A-6
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  8.50 ม.ลึก   11.20 ม.
ขนาดที่ดิน  50.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้น  A-7
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  12.00 ม.ลึก   114.50 ม.
ขนาดที่ดิน  74.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A-8
3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ  ที่จอดรถ  1 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  7.00 ม.ลึก   8.20 ม.
ขนาดที่ดิน  40.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 
   แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น  A-9
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  7.00 ม.ลึก   8.20 ม.
ขนาดที่ดิน  40.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A-10
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 1 คัน
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  7.00 ม.ลึก   8.20 ม.
ขนาดที่ดิน  40.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้าน  บ้านราคาถูก
 แบบบ้านสองชั้น  A-11
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  7.00 ม.ลึก   13.200 ม.
ขนาดที่ดิน  47.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
แบบบ้านสองชั้น  A-12
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ  
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  13.700 ม.ลึก   11.0 ม.
ขนาดที่ดิน  66.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้าน  แบบบ้านสวย  บ้านราคาถูก  รับสร้างบ้าน แบบบ้านสองชั้น 
แบบบ้านสองชั้น  A-12P
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  13.700 ม.ลึก   11.0 ม.
ขนาดที่ดิน  66.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A-13
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  6.50 ม.ลึก   14.00 ม.
ขนาดที่ดิน  48.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น  A-14
6ห้องนอน 2 ห้องน้ำ  
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  9.00 ม.ลึก   14.40 ม.
ขนาดที่ดิน  60.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A-15
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 1 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  8.70 ม.ลึก   9.50 ม.
ขนาดที่ดิน  43.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >> 
 แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น  A-16
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  8.50 ม.ลึก   12.00 ม.
ขนาดที่ดิน  50.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
แบบบ้านสองชั้น  A-17
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  80.30 ม.ลึก   10.70 ม.
ขนาดที่ดิน  46.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น 
แบบบ้านสองชั้น  A-18
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  9.00 ม.ลึก   9.40 ม.
ขนาดที่ดิน  45.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A-19
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  14.00 ม.ลึก   9.00 ม.
ขนาดที่ดิน  59.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >> 
 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น 
 แบบบ้านสองชั้น  A-20
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  9.50 ม.ลึก   11.00 ม.
ขนาดที่ดิน  50.00 ตร.ว
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A-21
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 1 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  10.40 ม.ลึก   8.00 ม.
ขนาดที่ดิน  45.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น 
 แบบบ้านสองชั้น  A-22
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ  
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  18.00 ม.ลึก   8.00 ม.
ขนาดที่ดิน  66.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A-23
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  9.00 ม.ลึก   13.80 ม.
ขนาดที่ดิน  58.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น  A-24
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 1 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  7.00 ม.ลึก   8.20 ม.
ขนาดที่ดิน  40.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A-25
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  7.00 ม.ลึก   10.80 ม.
ขนาดที่ดิน  41.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น 
               แบบบ้านสองชั้น  A-26
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 1 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  10.40 ม.ลึก   8.00 ม.
ขนาดที่ดิน  45.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A-27
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  9.00 ม.ลึก   11.00 ม.
ขนาดที่ดิน  50.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้น  A-28
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  14.50 ม.ลึก   13.00 ม.
ขนาดที่ดิน  79.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A-29
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  11.60 ม.ลึก   8.50 ม.
ขนาดที่ดิน  53.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้น  A-30
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  9.00 ม.ลึก   9.40 ม.
ขนาดที่ดิน  45.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A-31
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ  ที่จอดรถ 3 คัน  
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  9.50 ม.ลึก   19.28 ม.
ขนาดที่ดิน  72.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้น  A-32
2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ  1 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  12.60 ม.ลึก   10.30 ม.
ขนาดที่ดิน  58.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >> 
 แบบบ้านสองชั้น  A-33
4ห้องนอน 4 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  9.50 ม.ลึก   14.10 ม.
ขนาดที่ดิน  61.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >> 
 แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น  A-34
4ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 1 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  12.90 ม.ลึก   20.90 ม.
ขนาดที่ดิน  67.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
แบบบ้านสองชั้น  A-35
4ห้องนอน 5ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 4 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  17.50 ม.ลึก   14.50 ม.
ขนาดที่ดิน  100.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
  แบบบ้านสองชั้น  A-36
3ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 3 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  11.00 ม.ลึก   11.00 ม.
ขนาดที่ดิน  56.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 
แบบบ้านสองชั้น  A-37
3ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  12.00 ม.ลึก   12.10 ม.
ขนาดที่ดิน  64.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >> 
 
แบบบ้านสองชั้น  http://www.omhome.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147487266&Ntype=10
              แบบบ้านสองชั้น  A-38
5ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ - คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  12.00 ม.ลึก   13.34 ม.
ขนาดที่ดิน  69.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
   แบบบ้านสองชั้น  A-38S
5ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ - คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  12.00 ม.ลึก   13.34 ม.
ขนาดที่ดิน  69.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >> 
 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น 
               แบบบ้านสองชั้น  A-39
5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  17.10 ม.ลึก   15.40 ม.
ขนาดที่ดิน  279.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A- 40
5ห้องนอน 5 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  17.50 ม.ลึก   19.80 ม.
ขนาดที่ดิน  128.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >> 
 แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้านสองชั้น
                แบบบ้านสองชั้น  A-41
3ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ - คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  13.00 ม.ลึก   -10.30 ม.
ขนาดที่ดิน  61.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A- 42
3ห้องนอน 5 ห้องน้ำ    
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  24.00 ม.ลึก   13.50 ม.
ขนาดที่ดิน  81.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>  
 แบบบ้านสองชั้น   แบบบ้านสองชั้น
                 แบบบ้านสองชั้น  A- 43
 2ห้องนอน 2 ห้องน้ำ    
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  6.50 ม.ลึก   9.50 ม.
ขนาดที่ดิน  40.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
                แบบบ้านสองชั้น  A- 44
3ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 1 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  8.60 ม.ลึก   14.00 ม.
ขนาดที่ดิน  57.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น  
               แบบบ้านสองชั้น  A- 45
3ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 1 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  9.00 ม.ลึก   9.50 ม.
ขนาดที่ดิน 44.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A- 46
3ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 1 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  11.00 ม.ลึก   15.50 ม.
ขนาดที่ดิน  43.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >> 
 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น 
               แบบบ้านสองชั้น  A- 47
3ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 1 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  8.20 ม.ลึก   10.20 ม.
ขนาดที่ดิน  43.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A- 48
3ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  11.00 ม.ลึก   10.50 ม.
ขนาดที่ดิน  54.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น  A- 49
3ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 1 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  10.40 ม.ลึก   10.50 ม.
ขนาดที่ดิน  52.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >> 
แบบบ้านสองชั้น  A-50
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  10.20 ม.ลึก   7.20 ม.
ขนาดที่ดิน  40.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านชั้นเดียว  A - 51
3 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ  
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  11.50 ม.ยาว   23.20 ม.
ขนาดที่ดิน  107.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 
  แบบบ้านชั้นเดียว  A - 52
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ  
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  6.80 ม.ยาว  10.80 ม.
ขนาดที่ดิน  40.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น 
แบบบ้านชั้นเดียว  A - 53
3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ  
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  8.70 ม.ยาว   11.50 ม.
ขนาดที่ดิน  49.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว  A - 54
3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ  
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  10.50 ม.ยาว   11.30 ม.
ขนาดที่ดิน  55.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น

   แบบบ้านชั้นเดียว  A - 55

3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ  

ขนาดของตัวบ้าน กว้าง 8.50 ม.ยาว   11.00 ม.
ขนาดที่ดิน  47.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว  A - 56
4 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ  
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  19.40 ม.ยาว   10.00 ม.
ขนาดที่ดิน  82.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น 
แบบบ้านชั้นเดียว  A - 57
3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ  
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  15.60 ม.ยาว   15.00 ม.
ขนาดที่ดิน  93.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว  A - 58
5 ห้องนอน  7 ห้องน้ำ  
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  13.20 ม.ยาว   16.50 ม.
ขนาดที่ดิน  88.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>> 
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น  A-59
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  9.00 ม.ลึก   12.00 ม.
ขนาดที่ดิน  52.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
แบบบ้านสองชั้น  A-60
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  15.00 ม.ลึก   8.50 ม.
ขนาดที่ดิน  59.38 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >> 
แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น  A-61
3ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  13.00 ม.ลึก   10.00 ม.
ขนาดที่ดิน  59.50 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
แบบบ้านสองชั้น  A-62
3ห้องนอน 3ห้องน้ำ  
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  14.35 ม.ลึก   11.50 ม.
ขนาดที่ดิน  71.11 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >> 
 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น  A-63
3ห้องนอน 3ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  12.50 ม.ลึก   13.00 ม.
ขนาดที่ดิน  70.13 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  A-64
4ห้องนอน 4ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  18.00 ม.ลึก   12.00 ม.
ขนาดที่ดิน  88.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้านสองชั้น
 แบบบ้านสองชั้น  F-2
3ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 1 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  6.50 ม.ลึก   8.50 ม.
ขนาดที่ดิน  40.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>

 แบบบ้านสองชั้น  F-2M
2ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 1 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  6.50 ม.ลึก   10.10 ม.
ขนาดที่ดิน  40.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>

 แบบบ้านสองชั้น  แบบบ้านสองชั้น
แบบบ้านสองชั้น  F-5
3ห้องนอน 2 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  8.50 ม.ลึก   9.40 ม.
ขนาดที่ดิน  42.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 แบบบ้านสองชั้น  F-6
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ   ที่จอดรถ 2 คัน 
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  8.60 ม.ลึก   11.50 ม.
ขนาดที่ดิน  43.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >> 
แบบบ้านสองชั้น  
 แบบบ้านสองชั้น  F-7
4 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ  
ขนาดของตัวบ้าน กว้าง  11.50 ม.ลึก   15.00 ม.
ขนาดที่ดิน  74.00 ตร.ว.
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน >>
 

 O.M.HOME & DESIGN
บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
21/16 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Office : 02-158-4543, 02-158-4405 Fax : 02-158-4898 02-158-4404
Hotline : 086-310-8886 ,081-113-9555
e-mail address : omhome@hotmail.co.th
http://www.omhome.co.th