dot
dot
แบบบ้าน Small
dot
bulletแบบบ้าน Small
bulletแบบบ้านชั้นเดียว
bulletแบบบ้านชั้นเดียวโมเดิร์น
bulletแบบบ้านสองชั้นโมเดิร์น
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง
bulletแบบบ้านสองชั้น
bulletแบบบ้านสามชั้น
bulletโปรโมชั่น
bulletแบบบ้านยอดนิยม
bulletรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง
bulletราคาแบบบ้าน
bulletวิธีการสั่งซื้อแบบบ้าน
bulletวิธีชำระค่าบริการ
bulletเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน
dot
dot
dot
บ้านชั้นเดียว
dot
bulletระดับราคา 1 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
dot
บ้านสองชั้น
dot
bulletระดับราคา 1.5 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3.1 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
bulletระดับราคา 7 ล้านบาทขั้นไป
dot
dot
bulletแบบบ้าน D - 1
bulletแบบบ้าน D - 2
bulletแบบบ้าน D - 3
bulletแบบบ้าน D - 4
bulletแบบบ้าน D - 5
bulletแบบบ้าน D - 6
bulletแบบบ้าน D - 7
bulletแบบบ้าน D - 8
bulletแบบบ้าน D - 9
bulletแบบบ้าน D - 10
bulletแบบบ้าน D - 11
bulletแบบบ้าน D - 12
bulletแบบบ้าน D - 13
bulletแบบบ้าน D - 14
bulletแบบบ้าน D - 15
bulletแบบบ้าน D - 16
bulletแบบบ้าน D - 17
bulletแบบบ้าน D - 18
bulletแบบบ้าน D - 19
bulletแบบบ้าน D - 20
bulletแบบบ้าน D - 21
bulletแบบบ้าน D - 22
bulletแบบบ้าน D - 23
bulletแบบบ้าน D - 24
bulletแบบบ้าน D - 25
bulletแบบบ้าน D - 26
bulletแบบบ้าน D - 27
bulletแบบบ้าน D - 28
bulletแบบบ้าน D - 29
bulletแบบบ้าน D - 30
bulletแบบบ้าน D - 31
bulletแบบบ้าน D - 32
bulletแบบบ้าน D - 33
bulletแบบบ้าน D - 34
bulletแบบบ้าน D - 35
bulletแบบบ้าน D - 36
bulletแบบบ้าน D - 37
bulletแบบบ้าน D - 38
bulletแบบบ้าน D - 39
bulletแบบบ้าน D - 40
bulletแบบบ้าน D - 41
bulletแบบบ้าน D - 42
bulletแบบบ้าน D - 43
bulletแบบบ้าน D - 44
bulletแบบบ้าน D - 45
bulletแบบบ้าน D - 46
bulletแบบบ้าน D - 47
bulletแบบบ้าน D - 48
bulletแบบบ้าน D - 49
bulletแบบบ้าน D - 50
bulletแบบบ้าน D - 51
bulletแบบบ้าน D - 52
bulletแบบบ้าน D - 53
bulletแบบบ้าน D - 54
bulletแบบบ้าน D - 55
bulletแบบบ้าน D - 56
bulletแบบบ้าน D - 57
bulletแบบบ้าน D - 58
bulletแบบบ้าน D - 59
bulletแบบบ้าน D - 60
bulletแบบบ้าน D - 61
bulletแบบบ้าน D - 62
bulletแบบบ้าน D - 63
bulletแบบบ้าน D - 64
bulletแบบบ้าน D - 65
bulletแบบบ้าน D - 66
bulletแบบบ้าน D - 67
bulletแบบบ้าน D - 68
bulletแบบบ้าน D - 69
bulletแบบบ้าน D - 70
bulletแบบบ้าน D - 71
bulletแบบบ้าน D - 72
bulletแบบบ้าน D - 73
bulletแบบบ้าน D - 74
bulletแบบบ้าน D - 75
bulletแบบบ้าน D - 76
bulletแบบบ้าน D - 77
bulletแบบบ้าน D - 78
bulletแบบบ้าน D - 79
bulletแบบบ้าน D - 80
bulletแบบบ้าน D - 81
bulletแบบบ้าน D - 82
bulletแบบบ้าน D - 83
bulletแบบบ้าน D - 84
bulletแบบบ้าน D - 85
bulletแบบบ้าน D - 86
bulletแบบบ้าน D - 87
bulletแบบบ้าน D - 88
bulletแบบบ้าน D - 89
bulletแบบบ้าน D - 90
bulletแบบบ้าน D - 91
bulletแบบบ้าน D - 92
bulletแบบบ้าน D - 93
bulletแบบบ้าน D - 94
bulletแบบบ้าน D - 95
bulletแบบบ้าน D - 96
bulletแบบบ้าน D - 97
bulletแบบบ้าน D - 98
bulletแบบบ้าน D - 99
bulletแบบบ้าน D - 100
bulletแบบบ้าน D - 101
bulletแบบบ้าน D - 102
bulletแบบบ้าน D - 103
bulletแบบบ้าน D - 104
bulletแบบบ้าน D - 105
bulletแบบบ้าน D - 106
bulletแบบบ้าน D - 107
bulletแบบบ้าน D - 108
bulletแบบบ้าน D - 109
bulletแบบบ้าน D - 110
bulletแบบบ้าน D - 111
bulletแบบบ้าน D - 112
bulletแบบบ้าน D - 113
bulletแบบบ้าน D - 114
bulletแบบบ้าน D - 115
bulletแบบบ้าน D - 116
bulletแบบบ้าน D - 117
bulletแบบบ้าน D - 118
bulletแบบบ้าน D - 119
bulletแบบบ้าน D - 120
bulletแบบบ้าน D - 121
bulletแบบบ้าน D - 122
bulletแบบบ้าน D - 123
bulletแบบบ้าน D - 124
bulletแบบบ้าน D - 125
bulletแบบบ้าน D - 126
bulletแบบบ้าน D - 127
bulletแบบบ้าน D - 128
bulletแบบบ้าน D - 129
bulletแบบบ้าน D - 130
bulletแบบบ้าน D - 131
bulletแบบบ้าน D - 132
bulletแบบบ้าน D - 133
bulletแบบบ้าน D - 134
bulletแบบบ้าน D - 135
bulletแบบบ้าน D - 136
bulletแบบบ้าน D - 137
bulletแบบบ้าน D - 138
bulletแบบบ้าน D - 139
bulletแบบบ้าน D - 140
bulletแบบบ้าน D - 141
bulletแบบบ้าน D - 142
bulletแบบบ้าน D - 143
bulletแบบบ้าน D - 144
bulletแบบบ้าน D - 145
bulletแบบบ้าน D - 146
bulletแบบบ้าน D - 147
bulletแบบบ้าน D - 148
bulletแบบบ้าน D - 149
bulletแบบบ้าน D - 150
bulletแบบบ้าน D - 151
bulletแบบบ้าน D - 152
bulletแบบบ้าน D - 153
bulletแบบบ้าน D - 154
bulletแบบบ้าน D - 155
bulletแบบบ้าน D - 156
bulletแบบบ้าน D - 157
bulletแบบบ้าน D - 158
bulletแบบบ้าน D - 159
dot
dot
bulletแบบบ้าน F - 2
bulletแบบบ้าน F - 2M
bulletแบบบ้าน F - 5
bulletแบบบ้าน F - 6
bulletแบบบ้าน F - 7
bulletแบบบ้าน A - 1
bulletแบบบ้าน A - 2
bulletแบบบ้าน A - 3
bulletแบบบ้าน A - 4
bulletแบบบ้าน A - 5
bulletแบบบ้าน A - 6
bulletแบบบ้าน A - 7
bulletแบบบ้าน A - 8
bulletแบบบ้าน A - 9
bulletแบบบ้าน A - 10
bulletแบบบ้าน A - 11
bulletแบบบ้าน A - 12
bulletแบบบ้าน A - 13
bulletแบบบ้าน A - 14
bulletแบบบ้าน A - 15
bulletแบบบ้าน A - 16
bulletแบบบ้าน A - 17
bulletแบบบ้าน A - 18
bulletแบบบ้าน A - 19
bulletแบบบ้าน A - 20
bulletแบบบ้าน A - 21
bulletแบบบ้าน A - 22
bulletแบบบ้าน A - 23
bulletแบบบ้าน A - 24
bulletแบบบ้าน A - 25
bulletแบบบ้าน A - 26
bulletแบบบ้าน A - 27
bulletแบบบ้าน A - 28
bulletแบบบ้าน A - 29
bulletแบบบ้าน A - 30
bulletแบบบ้าน A - 31
bulletแบบบ้าน A - 32
bulletแบบบ้าน A - 33
bulletแบบบ้าน A - 34
bulletแบบบ้าน A - 35
bulletแบบบ้าน A - 36
bulletแบบบ้าน A - 37
bulletแบบบ้าน A - 38
bulletแบบบ้าน A - 39
bulletแบบบ้าน A - 40
bulletแบบบ้าน A - 41
bulletแบบบ้าน A - 42
bulletแบบบ้าน A - 43
bulletแบบบ้าน A - 44
bulletแบบบ้าน A - 45
bulletแบบบ้าน A - 46
bulletแบบบ้าน A - 47
bulletแบบบ้าน A - 48
bulletแบบบ้าน A - 49
bulletแบบบ้าน A - 50
bulletแบบบ้าน A - 51
bulletแบบบ้าน A - 52
bulletแบบบ้าน A - 53
bulletแบบบ้าน A - 54
bulletแบบบ้าน A - 55
bulletแบบบ้าน A - 56
bulletแบบบ้าน A - 57
bulletแบบบ้าน A - 58
bulletแบบบ้าน A - 59
bulletแบบบ้าน A - 60
bulletแบบบ้าน A - 61
bulletแบบบ้าน A - 62
bulletแบบบ้าน A - 63
bulletแบบบ้าน A - 64
bulletแบบบ้าน A - 65
bulletแบบบ้าน A - 66
bulletแบบบ้าน A - 67
bulletแบบบ้าน A - 68
bulletแบบบ้าน A - 69
bulletแบบบ้าน A - 70
bulletแบบบ้าน A - 71
bulletแบบบ้าน A - 72
bulletแบบบ้าน A - 73
bulletแบบบ้าน A - 74
bulletแบบบ้าน A - 75
bulletแบบบ้าน A - 76
bulletแบบบ้าน A - 77
bulletแบบบ้าน A - 78
bulletแบบบ้าน A - 79
bulletแบบบ้าน A - 80
bulletแบบบ้าน A - 81
bulletแบบบ้าน A - 82
bulletแบบบ้าน A - 83
bulletแบบบ้าน A - 84
bulletแบบบ้าน A - 85
bulletแบบบ้าน A - 86
bulletแบบบ้าน A - 87
bulletแบบบ้าน A - 88
bulletแบบบ้าน A - 89
bulletแบบบ้าน A - 90
bulletแบบบ้าน A - 91
bulletแบบบ้าน A - 92
bulletแบบบ้าน A - 93
bulletแบบบ้าน A - 94
bulletแบบบ้าน A - 95
bulletแบบบ้าน A - 96
bulletแบบบ้าน A - 97
bulletแบบบ้าน A - 98
bulletแบบบ้าน A - 99
bulletแบบบ้าน A - 100
bulletแบบบ้าน A - 101
bulletแบบบ้าน A - 102
bulletแบบบ้าน A - 103
bulletแบบบ้าน A - 104
bulletแบบบ้าน A - 105
bulletแบบบ้าน A - 106
bulletแบบบ้าน A - 107
bulletแบบบ้าน A - 108
bulletแบบบ้าน A - 109
bulletแบบบ้าน A - 110
bulletแบบบ้าน A - 111
bulletแบบบ้าน A - 112
bulletแบบบ้าน A - 113
bulletแบบบ้าน A - 114
dot
dot
bulletแบบบ้าน G-1
bulletแบบบ้าน G-2
bulletแบบบ้าน G-3
bulletแบบบ้าน G-4
bulletแบบบ้าน G-5
bulletแบบบ้าน G-6
bulletแบบบ้าน G-7
bulletแบบบ้าน G-8
bulletแบบบ้าน G-9
bulletแบบบ้าน G-10
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


www.omhomedd.com
www.srangsookjai.com
www.homethaidd.com
บ้านสวยฐิติมญชุ์
สนับสนุนคนไทยฟังธรรม


แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว D-1
2ห้องนอน 2ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-2
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว  แบบบ้านชั้นเดียว
  แบบบ้านชั้นเดียว D-3
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว D-4
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว  แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว D-5
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว D-6
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว  แบบบ้านชั้นเดียว
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-7
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
.คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-8
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ  ที่จอดรถ 2 คัน
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว 
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-9
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-10
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว

 แบบบ้านชั้นเดียว  D-11
4 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-12
  5 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว 
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-13
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-14
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว  แบบบ้านชั้นเดียว
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-15
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D-15P
  3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว 
แบบบ้านชั้นเดียว  D-16
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D-17
3 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว 
แบบบ้านชั้นเดียว  D-18
2 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-19
3 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว 
แบบบ้านชั้นเดียว  D-20
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>

 แบบบ้านชั้นเดียว  D-21
3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>

 แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว 
แบบบ้านชั้นเดียว  D-22
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-23
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว

 แบบบ้านชั้นเดียว  D-24
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-25
3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว 
แบบบ้านชั้นเดียว  D-26
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-27
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  แบบบ้านชั้นเดียว
  แบบบ้านชั้นเดียว  D-28
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D-29
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว 
แบบบ้านชั้นเดียว  D-30
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-31
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว 
แบบบ้านชั้นเดียว  D-32
2 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-33
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ   
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว 
แบบบ้านชั้นเดียว  D-34
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ  
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D-35
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว  แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D-36
3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-37
3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  แบบบ้านชั้นเดียว
  แบบบ้านชั้นเดียว  D-38
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D-39
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D-40
4 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>

    แบบบ้านชั้นเดียว  D-41
2 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ
 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>      

 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D-42
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
        คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>      
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-43
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D-44
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>> 
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-45
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D-46
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>> 
 แบบบ้านชั้นเดียว  D-47
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D-48
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>> 
แบบบ้านชั้นเดียว  D-49
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D-50
3 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D-51
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D-52
3 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D-53
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 54
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 55
 3ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว 
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 56
3 ห้องนอน  4 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 57
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 58
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 59
2 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 60
1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 61
2 ห้องนอน 1  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 62
3 ห้องนอน   2ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 63
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 64
1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 65
1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 66
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 67
2 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 68
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 69
3 ห้องนอน2   ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 70
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 71
2 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว

 แบบบ้านชั้นเดียว  D- 72
2 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>

 แบบบ้านชั้นเดียว  D- 73
2 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ 
       คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว 
แบบบ้านชั้นเดียว 
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 74
3 ห้องนอน 3  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 75
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 76
3 ห้องนอน 4  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 77
3 ห้องนอน 3  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 78
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 79
1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 80
2 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 81
4 ห้องนอน  3 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 82
3 ห้องนอน 3  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 83
2 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 84
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 85
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 86
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 87
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 88
2 ห้องนอน 1  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 89
3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 90
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 91
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 92
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 93
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 94
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 95
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว 
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 96
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 97
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D-97P
  3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ 
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 98
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 99
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 100
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D-101
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 102
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 103
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 104
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
 แบบบ้านชั้นเดียว  D- 105
3 ห้องนอน 3  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 106
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
 
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
 แบบบ้านชั้นเดียว  D- 107
3 ห้องนอน 4  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว  D- 108
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
 แบบบ้านชั้นเดียว  D- 109
3 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ 
คลิก  ดูรายละเอียดแบบบ้าน>>
แบบบ้านชั้นเดียว D-110
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว D-111
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<

แบบบ้านชั้นเดียว D-112
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว D-113
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<

แบบบ้านชั้นเดียว D-114
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว D-115
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<

แบบบ้านชั้นเดียว D-116
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว D-117
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<

แบบบ้านชั้นเดียว D-118
5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว D-119
 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<

 แบบบ้านชั้นเดียว D-120
 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
 แบบบ้านชั้นเดียว D-121
 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-122
 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
 แบบบ้านชั้นเดียว D-123
 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-124
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
 แบบบ้านชั้นเดียว D-125
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว D-126
  4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว D-127
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-128
 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
  แบบบ้านชั้นเดียว D-129
 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-130
 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว D-131
 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-132
 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
 แบบบ้านชั้นเดียว D-133
 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-134
 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว D-135
 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-136
 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
 แบบบ้านชั้นเดียว D-137
  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-138
  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
  แบบบ้านชั้นเดียว D-139
  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-140
  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
 แบบบ้านชั้นเดียว D-141
  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-142
  3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว D-143
  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-144
  2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว D-145
  2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-146
  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
 แบบบ้านชั้นเดียว D-147
  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-148
  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
 แบบบ้านชั้นเดียว D-149
  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-150
  4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
 แบบบ้านชั้นเดียว D-151
  3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-152
 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
 แบบบ้านชั้นเดียว D-153
 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-154
 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
 แบบบ้านชั้นเดียว D-155
 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-156
 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
 แบบบ้านชั้นเดียว D-157
 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 แบบบ้านชั้นเดียว D-158
 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
แบบบ้านชั้นเดียว  
 แบบบ้านชั้นเดียว D-159
 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน
คลิกดูรายละเอียดแบบบ้าน<<
 
   
   
   
   

 


 O.M.HOME & DESIGN
บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
21/16 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Office : 02-158-4543, 02-158-4405 Fax : 02-158-4898 02-158-4404
Hotline : 086-310-8886 ,081-113-9555
e-mail address : omhome@hotmail.co.th
http://www.omhome.co.th