ReadyPlanet.com
dot
dot
แบบบ้าน Small
dot
bulletแบบบ้านชั้นเดียว
bulletแบบบ้านชั้นเดียวโมเดิร์น
bulletแบบบ้านสองชั้นโมเดิร์น
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง
bulletแบบบ้านสองชั้น
bulletแบบบ้านสามชั้น
bulletโปรโมชั่น
bulletแบบบ้านยอดนิยม
bulletรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง
bulletราคาแบบบ้าน
bulletวิธีการสั่งซื้อแบบบ้าน
bulletวิธีชำระค่าบริการ
bulletเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน
dot
dot
dot
บ้านชั้นเดียว
dot
bulletระดับราคา 1 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
dot
บ้านสองชั้น
dot
bulletระดับราคา 1.5 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3.1 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
bulletระดับราคา 7 ล้านบาทขั้นไป
dot
dot
bullet- รวบแบบบ้าน D - 01 - D - 05
bullet- รวบแบบบ้าน D - 06 - D - 10
bullet- รวบแบบบ้าน D - 11 - D - 15p
bullet- รวบแบบบ้าน D - 16 - D - 20
bullet- รวบแบบบ้าน D - 21 - D - 25
bullet- รวบแบบบ้าน D - 26 - D - 30
bullet- รวบแบบบ้าน D - 31 - D - 35
bullet- รวบแบบบ้าน D - 36 - D - 40
bullet- รวบแบบบ้าน D - 41 - D - 45
bullet- รวบแบบบ้าน D - 46 - D - 50
bullet- รวบแบบบ้าน D - 51 - D - 55
bullet- รวบแบบบ้าน D - 56 - D - 60
bullet- รวบแบบบ้าน D - 61 - D - 65
bullet- รวบแบบบ้าน D - 66 - D - 70
bullet- รวบแบบบ้าน D - 71 - D - 75
bullet- รวบแบบบ้าน D - 76 - D - 80
bullet- รวบแบบบ้าน D - 81 - D - 85
bullet- รวบแบบบ้าน D - 86 - D - 90
bullet- รวบแบบบ้าน D - 91 - D - 95
bullet- รวบแบบบ้าน D - 96 - D - 100
bullet- รวบแบบบ้าน D - 101 - D - 105
bullet- รวบแบบบ้าน D - 106 - D - 110
bullet- รวบแบบบ้าน D - 111 - D - 115
bullet- รวบแบบบ้าน D - 116 - D - 120
bullet- รวบแบบบ้าน D - 121 - D - 125
bullet- รวบแบบบ้าน D - 126 - D - 130
bullet- รวบแบบบ้าน D - 131 - D - 135
bullet- รวบแบบบ้าน D - 136 - D - 140
bullet- รวบแบบบ้าน D - 141 - D - 145
bullet- รวบแบบบ้าน D - 146 - D - 150
bullet- รวบแบบบ้าน D - 151 - D - 155
bullet- รวบแบบบ้าน D - 156 - D - 160
bullet- รวบแบบบ้าน D - 161 - D - 165
bullet- รวบแบบบ้าน D - 166 - D - 170
bullet- รวบแบบบ้าน D - 171 - D - 175
bullet- รวบแบบบ้าน D - 176 - D - 180
bullet- รวบแบบบ้าน D - 181 - D - 185
bullet- รวบแบบบ้าน D - 186 - D - 190
bullet- รวบแบบบ้าน D - 191 - D - 195
bullet- รวบแบบบ้าน D - 196 - D - 200
bullet- รวบแบบบ้าน D - 201 - D - 205
bullet- รวบแบบบ้าน D - 206 - D - 210
bullet- รวบแบบบ้าน D - 211 - D - 215
bullet- รวบแบบบ้าน D - 216 - D - 218
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 01 - ST - 05
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 06 - ST - 10
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 10 - ST - 15
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 16 - ST - 20
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 21 - ST - 25
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 26 - ST - 30
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 31 - ST - 35
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 36 - ST - 40
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 41 - ST - 45
bullet- รวบแบบบ้าน ST - 46 - ST - 50
dot
dot
bullet- รวมแบบบ้าน F - 2 - F - 7
bullet- รวบแบบบ้าน A - 01 - A - 05
bullet- รวบแบบบ้าน A - 06 - A - 10p
bullet- รวบแบบบ้าน A - 11 - A - 15
bullet- รวบแบบบ้าน A - 16 - A - 20
bullet- รวบแบบบ้าน A - 21 - A - 25
bullet- รวบแบบบ้าน A - 26 - A - 30s
bullet- รวบแบบบ้าน A - 31 - A - 35
bullet- รวบแบบบ้าน A - 36 - A - 40
bullet- รวบแบบบ้าน A - 41 - A - 45
bullet- รวบแบบบ้าน A - 46 - A - 50
bullet- รวบแบบบ้าน A - 51 - A - 55
bullet- รวบแบบบ้าน A - 56 - A - 60
bullet- รวบแบบบ้าน A - 61 - A - 65
bullet- รวบแบบบ้าน A - 66 - A - 70
bullet- รวบแบบบ้าน A - 71 - A - 75
bullet- รวบแบบบ้าน A - 76 - A - 80
bullet- รวบแบบบ้าน A - 81 - A - 85
bullet- รวบแบบบ้าน A - 86 - A - 90
bullet- รวบแบบบ้าน A - 91 - A - 95
bullet- รวบแบบบ้าน A - 96 - A - 100
bullet- รวบแบบบ้าน A - 101 - A - 105
bullet- รวบแบบบ้าน A - 106 - A - 110
bullet- รวบแบบบ้าน A - 111 - A - 115
bullet- รวบแบบบ้าน A - 116 - A - 118
bullet- รวบแบบบ้าน A - 220 - A - 225
bullet- รวบแบบบ้าน A - 226 - A - 230
bullet- รวบแบบบ้าน A - 231 - A - 235
bullet- รวบแบบบ้าน A - 236 - A - 240
bullet- รวบแบบบ้าน A - 241 - A - 245
bullet- รวบแบบบ้าน A - 246 - A - 250
bullet- รวบแบบบ้าน A - 251 - A - 255
bullet- รวบแบบบ้าน A - 256 - A - 260
bullet- รวบแบบบ้าน A - 261 - A - 265
bullet- รวบแบบบ้าน A - 266 - A - 269
dot
dot
bulletแบบบ้าน G-1
bulletแบบบ้าน G-2
bulletแบบบ้าน G-3
bulletแบบบ้าน G-4
bulletแบบบ้าน G-5
bulletแบบบ้าน G-6
bulletแบบบ้าน G-7
bulletแบบบ้าน G-8
bulletแบบบ้าน G-9
bulletแบบบ้าน G-10
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


www.omhomedd.com
www.srangsookjai.com
www.homethaidd.com
บ้านสวยฐิติมญชุ์
สนับสนุนคนไทยฟังธรรม


แบบบ้าน D - 5
แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว

 

เเบบบ้าน D - 5  >>> ชมผลงานสร้างจริง / CLICK HERE>>>

ส่วนประกอบของบ้าน

ELEMENTS

2 ห้องนอน/ 2 ห้องน้ำ/ 1 ห้องครัว/ 1ห้องรับเเขก/ 1 ห้องพักผ่อน/ 1 ห้องอาหาร/ 1ห้องเก็บของ/ ที่จอดรถ 2 คัน

2 BEDROOM / 2 BATHROOM / 1 KITCHEN / 1 LIVING ROOM / 1 PARLOUR / 1 DINNING ROOM / 1 STORAGE ROOM / 2 PARKING LOT

ขนาดของบ้าน

กว้าง 17.50 เมตร/ ลึก 15.50 เมตร

WIDTH 17.5 METER / LENGTH 15.5 METER

โทรศัพท์ 

TEL (+66)

02-15845643, 02-1584405, 086-3108886-7, 081-1139555
หมายเหตุ ราคาของบ้านขึ้นอยู่กับสถานที่ปลูกสร้างเเละชนิดของวัสดุก่อสร้างที่เลือกใช้

 

 

 
แบบบ้านชั้นเดี่ยว

แบบบ้าน D - 1
แบบบ้าน D - 2
แบบบ้าน D - 3
แบบบ้าน D - 4
แบบบ้าน D - 6
แบบบ้าน D - 7
แบบบ้าน D - 8
แบบบ้าน D - 9
แบบบ้าน D -10
แบบบ้าน D -11
แบบบ้าน D -12 article
แบบบ้าน D -13
แบบบ้าน D -14
แบบบ้าน D -15
แบบบ้าน D - 15P
แบบบ้าน D - 16
แบบบ้าน D - 17
แบบบ้าน D - 18
แบบบ้าน D - 19
แบบบ้าน D - 20
แบบบ้าน D - 21
แบบบ้าน D - 22
แบบบ้าน D - 23
แบบบ้าน D - 24
แบบบ้าน D - 25
แบบบ้าน D - 26
แบบบ้าน D - 27
แบบบ้าน D - 28
แบบบ้าน D - 29
แบบบ้าน D - 30
แบบบ้าน D - 31
แบบบ้าน D - 32
แบบบ้าน D - 33
แบบบ้าน D - 34
แบบบ้าน D - 35
แบบบ้าน D - 36
แบบบ้าน D - 37
แบบบ้าน D - 38
แบบบ้าน D - 39
แบบบ้าน D - 40
แบบบ้าน D - 41
แบบบ้าน D - 42
แบบบ้าน D - 43
แบบบ้าน D - 44
แบบบ้าน D - 45
แบบบ้าน D - 46
แบบบ้าน D - 47
แบบบ้าน D - 48
แบบบ้าน D - 49
แบบบ้าน D - 50
แบบบ้าน D - 51
แบบบ้าน D - 52
แบบบ้าน D - 53
แบบบ้าน D - 54
แบบบ้าน D - 55
แบบบ้าน D - 56
แบบบ้าน D - 57
แบบบ้าน D - 58
แบบบ้าน D - 59
แบบบ้าน D - 60
แบบบ้าน D - 61
แบบบ้าน D - 62
แบบบ้าน D - 63
แบบบ้าน D - 64
แบบบ้าน D - 65
แบบบ้าน D - 66
แบบบ้าน D - 67
แบบบ้าน D - 68
แบบบ้าน D - 69
แบบบ้าน D - 70
แบบบ้าน D - 71
แบบบ้าน D - 72
แบบบ้าน D - 73
แบบบ้าน D - 74
แบบบ้าน D - 75
แบบบ้าน D - 76
แบบบ้าน D - 77
แบบบ้าน D - 78
แบบบ้าน D - 79
แบบบ้าน D - 80
แบบบ้าน D - 81
แบบบ้าน D - 82
แบบบ้าน D - 83
แบบบ้าน D - 84 article
แบบบ้าน D - 85 article
แบบบ้าน D - 86 article
แบบบ้าน D - 87 article
แบบบ้าน D - 88 article
แบบบ้าน D - 89 article
แบบบ้าน D - 90 article
แบบบ้าน D - 91 article
แบบบ้าน D - 92 article
แบบบ้าน D - 93 article
แบบบ้าน D - 94 article
แบบบ้าน D - 95 article
แบบบ้าน D - 96 article
แบบบ้าน D - 97 article
แบบบ้าน D - 97P
แบบบ้าน D - 98 article
แบบบ้าน D - 99 article
แบบบ้าน D - 100
แบบบ้าน D - 101
แบบบ้าน D - 102
แบบบ้าน D - 103
แบบบ้าน D - 104
แบบบ้าน D - 105
แบบบ้าน D - 106
แบบบ้าน D - 107
แบบบ้าน D - 108
แบบบ้าน D - 109
แบบบ้าน D - 110
แบบบ้าน D - 111
แบบบ้าน D - 112
แบบบ้าน D - 113
แบบบ้าน D - 114
แบบบ้าน D - 115
แบบบ้าน D - 116
แบบบ้าน D - 117
แบบบ้าน D - 118
แบบบ้าน D - 119
แบบบ้าน D - 120
แบบบ้าน D - 121
แบบบ้าน D -122
แบบบ้าน D -123
แบบบ้าน D -124
แบบบ้าน D - 125
แบบบ้าน D - 126
แบบบ้าน D -127
แบบบ้าน D - 128
แบบบ้าน D - 129
แบบบ้าน D - 130 article
แบบบ้าน D - 131
แบบบ้าน D - 132
แบบบ้าน D - 133
แบบบ้าน D - 134
แบบบ้าน D - 135
แบบบ้าน D - 136
แบบบ้าน D - 137
แบบบ้าน D - 138
แบบบ้าน D - 139
แบบบ้าน D - 140
แบบบ้าน D - 141
แบบบ้าน D - 142
แบบบ้าน D - 143
แบบบ้าน D -144
แบบบ้าน D - 145
แบบบ้าน D - 146
แบบบ้าน D - 147
แบบบ้าน D - 148
แบบบ้าน D - 149
แบบบ้าน D - 150
แบบบ้าน D - 151
แบบบ้าน D - 152
แบบบ้าน D - 153
แบบบ้าน D - 154
แบบบ้าน D - 155
แบบบ้าน D - 156
แบบบ้าน D - 157
แบบบ้าน D - 158
แบบบ้าน D - 159
แบบบ้าน D - 63p
แบบบ้าน D-84pO.M.HOME & DESIGN
บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
21/16 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Office : 02-158-4543, 02-158-4405 Fax : 02-158-4898 02-158-4404
Hotline : 086-310-8886 ,081-113-9555
e-mail address : omhome@hotmail.co.th
http://www.omhome.co.th