dot
dot
แบบบ้าน Small
dot
bulletแบบบ้าน Small
bulletแบบบ้านชั้นเดียว
bulletแบบบ้านชั้นเดียวโมเดิร์น
bulletแบบบ้านสองชั้นโมเดิร์น
bulletแบบบ้านชั้นครึ่ง
bulletแบบบ้านสองชั้น
bulletแบบบ้านสามชั้น
bulletโปรโมชั่น
bulletแบบบ้านยอดนิยม
bulletรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง
bulletราคาแบบบ้าน
bulletวิธีการสั่งซื้อแบบบ้าน
bulletวิธีชำระค่าบริการ
bulletเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน
dot
dot
dot
บ้านชั้นเดียว
dot
bulletระดับราคา 1 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
dot
บ้านสองชั้น
dot
bulletระดับราคา 1.5 - 3 ล้านบาท
bulletระดับราคา 3.1 - 5 ล้านบาท
bulletระดับราคา 5 - 7 ล้านบาท
bulletระดับราคา 7 ล้านบาทขั้นไป
dot
dot
bulletแบบบ้าน D - 1
bulletแบบบ้าน D - 2
bulletแบบบ้าน D - 3
bulletแบบบ้าน D - 4
bulletแบบบ้าน D - 5
bulletแบบบ้าน D - 6
bulletแบบบ้าน D - 7
bulletแบบบ้าน D - 8
bulletแบบบ้าน D - 9
bulletแบบบ้าน D - 10
bulletแบบบ้าน D - 11
bulletแบบบ้าน D - 12
bulletแบบบ้าน D - 13
bulletแบบบ้าน D - 14
bulletแบบบ้าน D - 15
bulletแบบบ้าน D - 16
bulletแบบบ้าน D - 17
bulletแบบบ้าน D - 18
bulletแบบบ้าน D - 19
bulletแบบบ้าน D - 20
bulletแบบบ้าน D - 21
bulletแบบบ้าน D - 22
bulletแบบบ้าน D - 23
bulletแบบบ้าน D - 24
bulletแบบบ้าน D - 25
bulletแบบบ้าน D - 26
bulletแบบบ้าน D - 27
bulletแบบบ้าน D - 28
bulletแบบบ้าน D - 29
bulletแบบบ้าน D - 30
bulletแบบบ้าน D - 31
bulletแบบบ้าน D - 32
bulletแบบบ้าน D - 33
bulletแบบบ้าน D - 34
bulletแบบบ้าน D - 35
bulletแบบบ้าน D - 36
bulletแบบบ้าน D - 37
bulletแบบบ้าน D - 38
bulletแบบบ้าน D - 39
bulletแบบบ้าน D - 40
bulletแบบบ้าน D - 41
bulletแบบบ้าน D - 42
bulletแบบบ้าน D - 43
bulletแบบบ้าน D - 44
bulletแบบบ้าน D - 45
bulletแบบบ้าน D - 46
bulletแบบบ้าน D - 47
bulletแบบบ้าน D - 48
bulletแบบบ้าน D - 49
bulletแบบบ้าน D - 50
bulletแบบบ้าน D - 51
bulletแบบบ้าน D - 52
bulletแบบบ้าน D - 53
bulletแบบบ้าน D - 54
bulletแบบบ้าน D - 55
bulletแบบบ้าน D - 56
bulletแบบบ้าน D - 57
bulletแบบบ้าน D - 58
bulletแบบบ้าน D - 59
bulletแบบบ้าน D - 60
bulletแบบบ้าน D - 61
bulletแบบบ้าน D - 62
bulletแบบบ้าน D - 63
bulletแบบบ้าน D - 64
bulletแบบบ้าน D - 65
bulletแบบบ้าน D - 66
bulletแบบบ้าน D - 67
bulletแบบบ้าน D - 68
bulletแบบบ้าน D - 69
bulletแบบบ้าน D - 70
bulletแบบบ้าน D - 71
bulletแบบบ้าน D - 72
bulletแบบบ้าน D - 73
bulletแบบบ้าน D - 74
bulletแบบบ้าน D - 75
bulletแบบบ้าน D - 76
bulletแบบบ้าน D - 77
bulletแบบบ้าน D - 78
bulletแบบบ้าน D - 79
bulletแบบบ้าน D - 80
bulletแบบบ้าน D - 81
bulletแบบบ้าน D - 82
bulletแบบบ้าน D - 83
bulletแบบบ้าน D - 84
bulletแบบบ้าน D - 85
bulletแบบบ้าน D - 86
bulletแบบบ้าน D - 87
bulletแบบบ้าน D - 88
bulletแบบบ้าน D - 89
bulletแบบบ้าน D - 90
bulletแบบบ้าน D - 91
bulletแบบบ้าน D - 92
bulletแบบบ้าน D - 93
bulletแบบบ้าน D - 94
bulletแบบบ้าน D - 95
bulletแบบบ้าน D - 96
bulletแบบบ้าน D - 97
bulletแบบบ้าน D - 98
bulletแบบบ้าน D - 99
bulletแบบบ้าน D - 100
bulletแบบบ้าน D - 101
bulletแบบบ้าน D - 102
bulletแบบบ้าน D - 103
bulletแบบบ้าน D - 104
bulletแบบบ้าน D - 105
bulletแบบบ้าน D - 106
bulletแบบบ้าน D - 107
bulletแบบบ้าน D - 108
bulletแบบบ้าน D - 109
bulletแบบบ้าน D - 110
bulletแบบบ้าน D - 111
bulletแบบบ้าน D - 112
bulletแบบบ้าน D - 113
bulletแบบบ้าน D - 114
bulletแบบบ้าน D - 115
bulletแบบบ้าน D - 116
bulletแบบบ้าน D - 117
bulletแบบบ้าน D - 118
bulletแบบบ้าน D - 119
bulletแบบบ้าน D - 120
bulletแบบบ้าน D - 121
bulletแบบบ้าน D - 122
bulletแบบบ้าน D - 123
bulletแบบบ้าน D - 124
bulletแบบบ้าน D - 125
bulletแบบบ้าน D - 126
bulletแบบบ้าน D - 127
bulletแบบบ้าน D - 128
bulletแบบบ้าน D - 129
bulletแบบบ้าน D - 130
bulletแบบบ้าน D - 131
bulletแบบบ้าน D - 132
bulletแบบบ้าน D - 133
bulletแบบบ้าน D - 134
bulletแบบบ้าน D - 135
bulletแบบบ้าน D - 136
bulletแบบบ้าน D - 137
bulletแบบบ้าน D - 138
bulletแบบบ้าน D - 139
bulletแบบบ้าน D - 140
bulletแบบบ้าน D - 141
bulletแบบบ้าน D - 142
bulletแบบบ้าน D - 143
bulletแบบบ้าน D - 144
bulletแบบบ้าน D - 145
bulletแบบบ้าน D - 146
bulletแบบบ้าน D - 147
bulletแบบบ้าน D - 148
bulletแบบบ้าน D - 149
bulletแบบบ้าน D - 150
bulletแบบบ้าน D - 151
bulletแบบบ้าน D - 152
bulletแบบบ้าน D - 153
bulletแบบบ้าน D - 154
bulletแบบบ้าน D - 155
bulletแบบบ้าน D - 156
bulletแบบบ้าน D - 157
bulletแบบบ้าน D - 158
bulletแบบบ้าน D - 159
dot
dot
bulletแบบบ้าน F - 2
bulletแบบบ้าน F - 2M
bulletแบบบ้าน F - 5
bulletแบบบ้าน F - 6
bulletแบบบ้าน F - 7
bulletแบบบ้าน A - 1
bulletแบบบ้าน A - 2
bulletแบบบ้าน A - 3
bulletแบบบ้าน A - 4
bulletแบบบ้าน A - 5
bulletแบบบ้าน A - 6
bulletแบบบ้าน A - 7
bulletแบบบ้าน A - 8
bulletแบบบ้าน A - 9
bulletแบบบ้าน A - 10
bulletแบบบ้าน A - 11
bulletแบบบ้าน A - 12
bulletแบบบ้าน A - 13
bulletแบบบ้าน A - 14
bulletแบบบ้าน A - 15
bulletแบบบ้าน A - 16
bulletแบบบ้าน A - 17
bulletแบบบ้าน A - 18
bulletแบบบ้าน A - 19
bulletแบบบ้าน A - 20
bulletแบบบ้าน A - 21
bulletแบบบ้าน A - 22
bulletแบบบ้าน A - 23
bulletแบบบ้าน A - 24
bulletแบบบ้าน A - 25
bulletแบบบ้าน A - 26
bulletแบบบ้าน A - 27
bulletแบบบ้าน A - 28
bulletแบบบ้าน A - 29
bulletแบบบ้าน A - 30
bulletแบบบ้าน A - 31
bulletแบบบ้าน A - 32
bulletแบบบ้าน A - 33
bulletแบบบ้าน A - 34
bulletแบบบ้าน A - 35
bulletแบบบ้าน A - 36
bulletแบบบ้าน A - 37
bulletแบบบ้าน A - 38
bulletแบบบ้าน A - 39
bulletแบบบ้าน A - 40
bulletแบบบ้าน A - 41
bulletแบบบ้าน A - 42
bulletแบบบ้าน A - 43
bulletแบบบ้าน A - 44
bulletแบบบ้าน A - 45
bulletแบบบ้าน A - 46
bulletแบบบ้าน A - 47
bulletแบบบ้าน A - 48
bulletแบบบ้าน A - 49
bulletแบบบ้าน A - 50
bulletแบบบ้าน A - 51
bulletแบบบ้าน A - 52
bulletแบบบ้าน A - 53
bulletแบบบ้าน A - 54
bulletแบบบ้าน A - 55
bulletแบบบ้าน A - 56
bulletแบบบ้าน A - 57
bulletแบบบ้าน A - 58
bulletแบบบ้าน A - 59
bulletแบบบ้าน A - 60
bulletแบบบ้าน A - 61
bulletแบบบ้าน A - 62
bulletแบบบ้าน A - 63
bulletแบบบ้าน A - 64
bulletแบบบ้าน A - 65
bulletแบบบ้าน A - 66
bulletแบบบ้าน A - 67
bulletแบบบ้าน A - 68
bulletแบบบ้าน A - 69
bulletแบบบ้าน A - 70
bulletแบบบ้าน A - 71
bulletแบบบ้าน A - 72
bulletแบบบ้าน A - 73
bulletแบบบ้าน A - 74
bulletแบบบ้าน A - 75
bulletแบบบ้าน A - 76
bulletแบบบ้าน A - 77
bulletแบบบ้าน A - 78
bulletแบบบ้าน A - 79
bulletแบบบ้าน A - 80
bulletแบบบ้าน A - 81
bulletแบบบ้าน A - 82
bulletแบบบ้าน A - 83
bulletแบบบ้าน A - 84
bulletแบบบ้าน A - 85
bulletแบบบ้าน A - 86
bulletแบบบ้าน A - 87
bulletแบบบ้าน A - 88
bulletแบบบ้าน A - 89
bulletแบบบ้าน A - 90
bulletแบบบ้าน A - 91
bulletแบบบ้าน A - 92
bulletแบบบ้าน A - 93
bulletแบบบ้าน A - 94
bulletแบบบ้าน A - 95
bulletแบบบ้าน A - 96
bulletแบบบ้าน A - 97
bulletแบบบ้าน A - 98
bulletแบบบ้าน A - 99
bulletแบบบ้าน A - 100
bulletแบบบ้าน A - 101
bulletแบบบ้าน A - 102
bulletแบบบ้าน A - 103
bulletแบบบ้าน A - 104
bulletแบบบ้าน A - 105
bulletแบบบ้าน A - 106
bulletแบบบ้าน A - 107
bulletแบบบ้าน A - 108
bulletแบบบ้าน A - 109
bulletแบบบ้าน A - 110
bulletแบบบ้าน A - 111
bulletแบบบ้าน A - 112
bulletแบบบ้าน A - 113
bulletแบบบ้าน A - 114
dot
dot
bulletแบบบ้าน G-1
bulletแบบบ้าน G-2
bulletแบบบ้าน G-3
bulletแบบบ้าน G-4
bulletแบบบ้าน G-5
bulletแบบบ้าน G-6
bulletแบบบ้าน G-7
bulletแบบบ้าน G-8
bulletแบบบ้าน G-9
bulletแบบบ้าน G-10
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


www.omhomedd.com
www.srangsookjai.com
www.homethaidd.com
บ้านสวยฐิติมญชุ์
สนับสนุนคนไทยฟังธรรม


เกี่ยวกับเรา

 ประวัติความเป็นมา
          ของบริษัท โอ. เอ็ม. โฮม แอนด์ ดีไซน์  จำกัด 

  

บ้านเป็นปัจจัยหลักในการอยู่อาศัย   บริษัท โอ. เอ็ม. โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  เราเติบโตมาจากการออกแบบบ้านโครงการ 

หมู่บ้านเฟื่องสุข    หมู่บ้านอริสรา   หมู่บ้านลัดดาแลนด์

บริษัท     โอ. เอ็ม. โฮม แอนด์ ดีไซน์   จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2547   โดย  คุณ ศิริศักดิ์    ศิริธัญญะรัตน์

และทีมงานรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นในการรับออกแบบบ้านเพื่อมอบความสุขให้กับลูกค้า   O.M. HOME.CO.TH   แม้เราเป็นเพียงตลาดผู้ขายรายเล็ก  แต่มีหัวใจบริการการออกแบบบ้านเต็มร้อย  โดยมีผลงานการออกแบบบ้านมากกว่า 300  หลัง 

 

 เหตุผลที่ลูกค้าไว้ใจเลือก  omhome.co.th

 1. การทำสัญญาไม่เอาเปรียบลูกค้า โดยทำสัญญา 90,000 บาท ปลูกบ้านทันที

การทำสัญญารับสร้างบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านเจ้าของบ้านไม่ควรมองข้ามเพราะถือเป็นหัวใจหลักที่จะสร้างบ้านด้วยความสบายใจตั้งแต่ต้นจนจบ เจ้าของบ้านหลายท่านมองข้ามในจุดนี้ไป โดยแท้จริงแล้วจุดได้เปรียบหรือเสียเปรียบโดนผู้รับเหมาทิ้งงานหรือไม่นั้นต้องเข้าใจในเรื่องของสัญญาเป็นหลักด้วยโดยเฉพาะการแบ่งงวดงานในสัญญา โดยทั่วไปการทำสัญญาในงวดแรกนั้น บริษัทรับสร้างบ้านทั่วไปจะแบ่งงวดทำสัญญาในงวดแรกในอัตรา 15% - 20% แต่ทาง omhome.co.th  สร้างความสบายใจให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินที่ต้องจ่ายหนักในงวดแรกเพียงทำสัญญากับทางบริษัท 90,000 บาท สามารถเริ่มงานปลูกสร้างได้ทันที ทั้งนี้หลายท่านอาจสงสัยว่าทำสัญญาเพียง 90,000 บาท ทำไมสามารถปลูกบ้านได้ทันทีและบริษัททำได้จริงหรือไม่เหตุผลที่สามารถทำได้เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนงานและงบประมาณในการปลูกสร้างไว้ล่วงหน้าและได้รับความไว้วางใจจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างในการให้เครดิตค่าสินค้าไม่ว่าจะเป็นเสาเข็ม เหล็ก  หรือปูนผสม ทำให้มั่นใจได้ว่าทางเราสามารถที่จะเริ่มงานปลูกสร้างบ้านให้กับท่านได้ทันทีเพียงทำสัญญา 90,000 บาท เท่านั้น

 1. จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดเหมาะสมกับเนื้องาน

2. กำหนดการปรับงานหากงานล่าช้า

ข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาของบริษัทกรณีปรับผู้รับจ้างหากทำงานล่าช้า หากผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่ากำหนด ด้วยเหตุผลอันไม่สมควร ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.05 ของมูลค่างานตามสัญญา

3. มีการทำสัญญาข้อกำหนดกรณีงานลด งานเพิ่ม จ่ายคืนเท่าไร คิดเพิ่มอย่างไร

4. เอกสารประกอบสัญญา ประกอบด้วย ตัวสัญญา แบบก่อสร้าง เอกสารกำหนดรายการวัสดุก่อสร้าง  แผนงานก่อสร้าง และคู่มือของบริษัทในการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ

5. ทางบริษัทสามารถให้ลูกค้าขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน และ คนงานกรณีที่ไม่พอใจในคุณภาพงานที่ได้รับ หรือ งานไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควร

6. กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแบบจะมีการตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายก่อนทำการเปลี่ยนแปลงแบบ และมีวิศวกรให้คำปรึกษาก่อนทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแบบ และทำเป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างทุกครั้ง

2.  ก่อสร้างบ้านเสร็จจริงตามระยะเวลาที่วางแผนไว้

ลูกค้าหลายท่านอาจกังวลกับเรื่องระยะเวลาในการปลูกสร้าง เพราะถ้าตกลงทำสัญญาแล้วก็ต้องกังวลกับเรื่องระยะเวลาในการปลูกสร้างว่าจะเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ บางท่านทำสัญญาแล้วมองข้ามในเรื่องของระยะเวลาในการปลูกสร้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทรับสร้างบ้าน หลายท่านอาจได้พบมาบ้างแล้ว หลายท่านก็สงสัยว่า บ้านหนึ่งหลังจะใช้เวลาในการปลูกสร้างกี่เดือนถึงปีหรือไม่ แล้วงบจะบานปลายมากน้อยแค่ไหน ทาง omhome.co.th คำนึงถึงความต้องการและความสบายใจของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นในการปลูกสร้างบ้านให้กับลูกค้าทุกท่านจะมีการวางแผนงานและระยะเวลาในการก่อสร้าง อีกทั้งมีทีมงานก่อสร้างหลายชุดที่มีประสบการณ์มามากกว่า 100 หลัง ทำให้ทราบถึงขั้นตอนของงานในแต่ละงวดงานที่ต้องเสร็จตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้า และมีการตรวจงานและควบคุมงานโดยวิศวกรคุณภาพทุกขั้นตอน นอกจากนี้ทาง omhome.co.th ได้มีการถ่ายรูปขั้นตอนงานก่อสร้างไว้อย่างละเอียดตั้งแต่งานเตรียมงานจนถึงงวดงานส่งมอบบ้าน ทำให้ลูกค้าทราบถึงระยะเวลาในการก่อสร้างแต่ละงวดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงานล่าช้า

3.  รับก่อสร้างบ้านในราคาถูก โดยใช้วัสดุก่อสร้างเกรด A ทั้งหมด

ลูกค้าบางท่านอาจมีข้อสงสัยในเรื่องของวัสดุในการปลูกสร้าง เป็นต้นว่าในการทำสัญญาตกลงในเรื่องของวัสดุว่าเป็นเกรด A แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นเกรด A บริษัทอาจใช้วัสดุราคาถูกที่ลูกค้าไม่สามารถรู้ก็ได้เพราะลูกค้าไม่ได้อยู่หน้างานตลอดเวลา เมื่อส่งมอบงานทุกอย่างก็ไม่สามารถมองเห็นได้แล้ว ทาง omhome.co.th อยากให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราใช้วัสดุเกรด A ของแท้อย่างแน่นอน โดยวัสดุที่ส่งหน้างานจะมีการถ่ายรูปเก็บไว้ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นงานเหล็ก งานเทปูน งานอิฐ งานกระเบื้องหลังคา และงานสี ใช้วัสดุเกรด A ทำไมสร้างบ้านในราคาถูกได้ :- การใช้วัสดุในงานก่อสร้างทางบริษัทจะมีการวางแผนการจัดซื้อไว้ล่วงหน้าทุกครั้ง โดยจะซื้อในปริมาณที่มาก และไม่มีปัญหาการค้างสต๊อคของสินค้า ทำให้ทางบริษัทซื้อวัสดุเกรด A ได้ในราคาที่ถูก และเป็นเหตุผลที่ทำให้ทาง omhome.co.th  สร้างบ้านได้ในราคาที่ถูก

4.  บริษัทมีผลงานให้ท่านชมทุกหลัง และใช้รูปถ่ายจริงในหน้างานโครงการและบ้านลูกค้า

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านทาง omhome.co.th มีผลงานการปลูกสร้างบ้านของลูกค้าทุกหลัง และได้ถ่ายรูปขั้นตอนการก่อสร้างไว้ทุกงวดงานตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมงานจนถึงงวดงานส่งมอบบ้านทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์ในการต่อเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบหรือการขยายบ้านในอนาคตและทำให้เห็นถึงฝีมืองานก่อสร้าง ที่หน่วยงานก่อสร้าง  เห็นภาพงานการทำโครงสร้าง งานก่อฉาบ   ผิวของงานปูน  งานตกแต่งเช่นงานปูกระเบื้อง งานไม้ตกแต่ง  ทั้งนี้ทางบริษัทยังยินดีบริการพาลูกค้าเข้าชมบ้านลูกค้าที่อยู่ระหว่างการปลูกสร้าง หรือลูกค้าสามารถเข้าชมผลงานได้ที่    www.omhome.co.th 


5.  โปรโมชั่น ให้ คุ้มสุด ๆ กับ ลูกค้า omhome.co.th

1. เขียนแบบบ้านให้ฟรี

ถ้าเป็นผู้รับเหมารายย่อยท่านต้องจ้างที่อื่นเขียนแบบ หรือ ซื้อแบบสำเร็จ  ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเมื่อเทียบกับบริษัทรับสร้างบ้านด้วยกัน ท่านต้องทำตามแบบบริษัทเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจเรา เพราะทางเราเขียนแบบใหม่ให้ ฟรี หรือ จะแก้ไข จากแบบที่มีอยู่แล้วก็ได้ หรือ ท่านเอาแบบมาให้เราตีราคาก่อนปลูกสร้าง

2. หน้าต่าง ประตูบ้าน ทั้งหลัง ให้เป็น อลูมิเนียม ทั้งหลัง เลือกได้ สีขาว - สีชา ฟรี

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสุขในการอยู่อาศัย ไม่ต้องกังวลปัญหาเรื่องปลวก ทางบริษัทได้เลือกใช้วัสดุทดแทน โดยการใช้อลูมิเนียมในการทำประตูและหน้าต่าง และหมดปัญหาการยืดหรือการหดตัวกรณีที่เป็นงานไม้ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

3. มุงฉนวนกันความร้อนทุกหลัง ฟรี

ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นหมดปัญหาเรื่องหลังคารั่วซึมและความร้อนเข้าภายในบ้านเพราะทางบริษัทมุงฉนวนกันความร้อนให้ฟรีทั้งหลัง

4.งานสี เราใช้สี เช็ดได้ ฟรี

ทางบริษัทเลือกใช้สีคุณภาพของ TOA 4 SEASONS ชนิดเช็ดได้ให้กับลูกค้าด้วยคุณสมบัติที่โดด   เด่นคือสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและทนทานต่อการขัดถูที่สำคัญทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้บ้านของลูกค้ายังคงสภาพสวยงามได้นานทั้งภายในและภายนอก

5.  ปูน เทโครงสร้าง และ เสาใช้ รถเท CPAC

อีกหนึ่งมาตรฐานของทางบริษัทกำหนดให้ใช้ปูนเทของ CPAC เพื่อได้ส่วนผสมที่เหมาะสมในการปลูกบ้านลดปัญหาเรื่องปูนไม่ได้คุณภาพ และลดปัญหาเรื่องเวลาที่ล่าช้า(กรณีผสมปูนด้วยมือ)

6.  ทำเรื่องกู้ Bank ฟรี มีค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าประเมินประมาณ 2,000 - 3,000 บาท

ทางบริษัทช่วยลดภาระและช่วยประหยัดเวลาให้กับลูกค้า โดยทำเรื่องยื่นเอกสารกู้ Bank ให้ฟรีโดยมีเจ้าหน้าที่รับเอกสารถึงที่บ้านหรือที่ทำงาน พร้อมทั้งเป็นตัวแทนในการติดต่อผ่านกับ Bankโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลายื่นเอกสารหรือติดต่อเองที่ Bank

7 . แถมฝ้าหลุมหนึ่งหลุม ฟรี ทุกหลัง

เพื่อความสวยงามของการตกแต่งภายใน และดูโดดเด่นไม่เหมือนใคร ทางบริษัทได้จัดทำฝ้าหลุม ให้กับบ้านลูกค้าทุกหลัง เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านมากขึ้น

8. เดินท่อ กำจัดปลวก เราไม่ทำ เพราะงาน ประตู- หน้าต่าง เราใช้อลูมิเนียม และ วงกบประตูห้องต่าง ๆ เราใช้ไม้อย่างดี หมดปัญหาเรื่องปลวก รับประกัน 100 %

งานไม้วงกบทางบริษัทเลือกใช้ไม้เต็งคุณภาพเกรด A  ทำให้หมดปัญหาเรื่องปลวกและช่วยลดขั้นตอนการเดินท่อกำจัดปลวกและเพื่อความสบายใจของลูกค้าทางบริษัทได้ป้องกันด้วยการทาน้ำยากำจัดปลวกไว้ด้วยอีกรอบ รับประกันได้ว่าไม่มีปัญหาเรื่องปลวกอย่างแน่นอน

 

 O.M.HOME & DESIGN
บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
21/16 หมู่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Office : 02-158-4543, 02-158-4405 Fax : 02-158-4898 02-158-4404
Hotline : 086-310-8886 ,081-113-9555
e-mail address : omhome@hotmail.co.th
http://www.omhome.co.th